„Jaunasis ūkininkas“

„Jaunasis ūkininkas“, iliustruotas laikraštis, 1932–40 ir 1944 ėjęs Kaune. Iki 1937 Ūkininko patarėjo priedas, vėliau – savarankiškas leidinys.

1937–40 leido Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga, 1940 – Žemės ūkio rūmai.

Iš pradžių ėjo kas dvi savaites, nuo 1932 gruodžio – kas savaitę, vėliau vėl keitė periodiškumą. Išėjo 377 numeriai.

Rašė apie jaunųjų ūkininkų ratelių ir kitų kraštų jaunimo organizacijų veiklą, žemės ūkį, ekonomiką, kultūrą, religiją, dorovę, švietimą, sveikatą, sportą, spausdino specialistų patarimus. Skatino domėtis Lietuvos praeitimi ir lietuvių tautos palikimu, kultūra, menu, informavo apie naujus literatūros kūrinius ir meno renginius.

Bendradarbiavo K. J. Aleksa, Ignas Andrašiūnas, J. Balsys, B. Buračas, J. Elisonas, T. Ivanauskas, V. Kviklys, A. Miškinis, Vladas Tiškus ir kiti.

Redaktoriai B. Gaidžiūnas (1937–39), Jonas Rackevičius (1939–40), R. Žebenka (1940), J. Baltušis (1940).

1938 tiražas 82 000 egzempliorių.

465

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką