„Jaunoji Lietuva“, Lietùvių tautnės jaunúomenės sjunga „Jaunoji Lietuva“, visuomeninė organizacija, 1927 įkurta kaip tautininkų jaunimo organizacija.

Iki 1940

Įstatai įregistruoti 1927 10 08. Steigėjai: B. Grebliūnas‑Grebliauskas, D. Cesevičius, A. Danta, A. Koncė ir E. Variakojis.

Ugdė jaunimo tautinę ir valstybinę savimonę, patriotizmą, skatino domėtis tautos praeitimi, puoselėti tautines tradicijas. Jaunalietuvius veikė tautininkų autoritarizmo ideologija. Rengė dainų šventes, literatūros vakarus, organizavo sąskrydžius, vasaros stovyklas, kūrė chorus, orkestrus, bibliotekas, skelbė higienos ir švaros mėnesius, sodybų tvarkymo konkursus, leido knygas, laikraščius. Nuo 1931 sekcijos teisėmis veikė Jaunalietuvių sporto organizacija.

1940 sąjunga turėjo 400 rajonų, 300 apylinkių, 1200 skyrių, 33 240 narių.

Nuo 1928 leido žurnalą Jaunoji karta.

Iki 1935 sąjungos vadovybė buvo renkama, vėliau skiriama. Pirmininkai (1927–35), vėliau (1935–38) vadai: B. Grebliūnas‑Grebliauskas, 1938–39 A. Kaulėnas, 1939–40 J. Skaisgiris. Sąjungos šefas buvo A. Smetona (nuo 1929), vyriausieji globėjai J. Tūbelis (1935–39), V. Mironas (1939–40).

SSRS okupavus Lietuvą organizacija 1940 06 19 uždaryta.

Po 1988

1988 11 sąjunga atkurta kaip Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga Jaunoji Lietuva. Atkuriamasis suvažiavimas įvyko 1989 05 27 Kaune. 1994 07 17 pertvarkyta, sudarytos dvi organizacijos: visuomeninė Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga Jaunalietuviai ir politinė Lietuvių nacionalinė partija Jaunoji Lietuva.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga Jaunalietuviai 2001 11 17 susijungė su Jaunųjų nacionaldemokratų judėjimu į Lietuvių tautinio jaunimo lygą – radikalią organizaciją, kovojančią dėl lietuviškumo.

Lietuvių nacionalinė partija Jaunoji Lietuva iki 2000 Seimo rinkimų įėjo į Jaunosios Lietuvos, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjungą, 2000–05 – Jaunosios Lietuvos ir naujųjų tautininkų sąjungą. Nuo 2005 veikia kaip partija Jaunoji Lietuva. Dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių rinkimuose. Partijos pirmininkas (nuo 1988) S. Buškevičius 1996–2004 buvo Seimo narys.

1994 partija turėjo 524, 2019 – 2010 narių.

Periodiniai leidiniai: Jaunoji karta (1989–90), Tautos valia (1992–95), Ugnis (1998–2001).

A. Merkelis Jaunoji Lietuva, siekimai, idėjos, vadai ir penkerių metų veikimo apžvalga Kaunas 1932; G. Kiaulakis Dešinysis ekstremizmas šiandieninėje Lietuvoje Vilnius 2002.

2882

1718

-jaunalietuviai; -Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“; -Lietuvių nacionalinė partija „Jaunoji Lietuva“; -Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga „Jaunalietuviai“

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką