jaunuolýnas, jaunas medynas nuo pomiškio, žėlinių atsiradimo, želdinių įveisimo iki kartyno susiformavimo. Jaunuolynams priskiriami spygliuočių (pušynai, eglynai) ir kietųjų lapuočių (ąžuolynai, uosynai, skroblynai) medynai iki 40 m., minkštųjų lapuočių (beržynai, drebulynai, juodalksnynai) medynai iki 20 m., baltalksnynai iki 10 metų. Išskiriamos 2 jaunuolyno augimo fazės: susidarymo (iki medelių lajų susivėrimo) ir formavimosi, arba tankumyno (po lajų susivėrimo). Jaunuolynai sudaro 24 % visų Lietuvos medynų ploto. Eglynuose jaunuolynai sudaro 47 %, uosynuose – 31 %, pušynuose – 22 %, drebulynuose – 18 %, juodalksnynuose – 16 %, beržynuose – 10 %, ąžuolynuose – 11 %, baltalksnynuose – 5 %. Kasmet apie 12 000 ha plote vykdomi jaunuolynų ugdymo kirtimai.

beržyno jaunuolynas

2126

-miškas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką