Hyppolite Jean (Žanas Ipoltas) 1907 01 08Jonzac (Naujosios Akvitanijos regionas) 1968 11 26Paryžius, prancūzų filosofas. Neohėgelizmo atstovas.

Išsilavinimas ir veikla

1929 baigė Aukštąją pedagogikos mokyklą École Normale Supérieure. 20 a. 4 dešimtmečio pabaigoje Collège de France klausė A. Kojèveʼo (patyrė jo įtaką) paskaitų. 1945–48 dėstė Strasbūro universitete, 1949–54 – Sorbonoje. 1954–63 Aukštosios pedagogikos mokyklos direktorius, 1963–68 Collège de France dėstė filosofijos istoriją.

Idėjos

G. W. F. Hegelio idėjas derino su J.-P. Sartreʼo egzistencializmu, E. Husserlio fenomenologija, marksizmu. Veikaluose „Dvasios fenomenologijos“ genezė ir struktūra (Genése et structure de la Phénoménologie de lʼEsprit 1947) ir Logika ir egzistencija (Logique et existence 1953) bandė atsakyti į klausimus, kaip tarpusavyje yra susijusi kalba, mąstymas, patirtis ir absoliutus žinojimas bei koks yra žmogaus ir absoliuto santykis G. W. F. Hegelio filosofijoje. J. Hyppoliteʼo idėjos turėjo daug įtakos poststruktūralizmui – G. Deleuzeʼui, M. Foucault, J. Derrida.

Kiti veikalai

Kiti svarbesni veikalai: Įvadas į Hegelio istorijos filosofiją (Introduction á la philosophie de lʼhistoire de Hégel 1948), Markso ir Hegelio studijos (Études sur Marx et Hegel 1955), Prasmė ir egzistencija Mauriceʼo Merleau-Ponty filosofijoje (Sens et existence dаns lа philosophie de Maurice Merleau-Ponty 1963), Filosofinės minties atstovai (Figures de la pensée philosophique 2 tomai 1971).

Vertimai

Vienas pirmųjų į prancūzų kalbą išvertė G. W. F. Hegelio veikalus Dvasios fenomenologija (1941) ir Teisės filosofijos apmatai (1941).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką