Jaurès Jean (Žanas Žorèsas) 1859 09 03Castres 1914 06 31Paryžius, Prancūzijos politikas (socialistas), istorikas, filosofas.

Išsilavinimas ir veikla

1878 baigė Aukštąją normalinę mokyklą. 1883–85 dėstė filosofiją Tulūzos universitete. 1885–89 ir 1893–98 ir 1902–14 Atstovų rūmų deputatas. Prasidėjus Dreyfuso bylai, kitaip nei daugelis socialistų, agitavo ją peržiūrėti. 1901 įkūrė Prancūzijos socialistų partiją. 1904 su kitais įsteigė laikraštį L’Humanité, kuriame gynė demokratinio socializmo idėjas. Vienas II internacionalo vadovų; per Stuttgarto (1907) ir Kopenhagos (1910) kongresus kovojo su revoliucingai nusiteikusiais Vokietijos socialdemokratais (R. Luxemburg) ir rusų bolševikais dėl reformizmo, dėl Europos darbininkų vienybės kovoje su kapitalizmu, siūlė taiką palaikyti arbitražo būdu, agitavo už Prancūzijos ir Vokietijos taikų sugyvenimą. Nužudytas prancūzų fanatiško nacionalisto Raoulo Villaino. J. Jaurèso politinė veikla labai paveikė Prancūzijos socialistinį ir komunistinį judėjimą.

Jean Jaurès

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Socialistinė Prancūzijos revoliucijos istorija (Histoire socialiste de la Révolution française (6 tomai, 1901–07), Socializmas ir tautos (Le Socialisme et les peuples 1899), Socialiniai etiudai (Études sociales 1902), 1870–71 Prancūzijos–Prūsijos karas (La Guerre franco-allemande 1870–71 1908), Naujoji armija (L’Armée nouvelle 1910). Raštai, tekstai, surinkti, pateikti ir anotuoti M. Bonnafous (Œuvres, textes rassemblés, présentés et annotés par M. Bonnafous 9 tomai, 1931–39).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką