Dubois Jean-Paul (Žanas Polis Diubuã) 1950 02 20Tulūza, prancūzų rašytojas, žurnalistas. 1968 studijavo sociologiją Mirailʼaus universitete Tulūzoje. 1984–2004 gyvendamas Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo prancūzų žurnalo Nouvel Observateur reporteris, parašė straipsnių apie Jungtines Amerikos Valstijas (rinkiniai Amerika mane neramina / LʼAmérique mʼinquiète 1996, Iki šiol Amerikoje viskas buvo gerai / Jusque-là tout allait bien en Amérique 2002). Straipsniai panašūs į noveles, pasakojamose istorijose atsiskleidžia negatyvus rašytojo požiūris į šią šalį, jos perdėtą individualizmą, ekonominę ir juridinę prievartą, negailestingumą silpniesiems. Epizodų iš šių straipsnių J.-P. Dubois įterpė ir į romanus, kurių personažus Amerika dažnai traukia kaip iliuzinė terpė.

Jean-Paul Dubois

Rašytojui literatūrinę įtaką padarė Ch. Bukowskis, Ph. Rothas, J. H. Updikeʼas. Svarbus kūrybos bruožas – įvairių dominavimo formų visuomenėje ir tarpusavio santykiuose demaskavimas. Rašytojas save laiko laisvamaniu ir nesakralizuoja kūrybos, rašyti jam – tai užsiiminėti politika. Kūriniuose atvirai išsako savo ateistines pažiūras, pašiepia religines ceremonijas. Romane Kenedis ir aš (Kennedy et moi 1996, kino filmas 1999, režisierius Samas Karmannas) pagrindinis herojus dalyvauja mirties metinių paminėjime jūroje, kurioje prieš metus nusiskandino dukters uošvis, o ceremonijai pasibaigus džiaugsmingai šūkčiodamas puola į gėlių primėtytą vandenį. Romano Protingi susitarimai (Accommodements raisonables 2008) pradžioje aprašomas velionio pelenų išdalijimas šeimos nariams: vieni juos susipila į puodelį, kiti – į popierinį maišelį; desakralizuotame požiūryje į gyvenimą atsiribojama nuo iliuzijų arba jos pašiepiamos. Meilė romanuose dažnai dekadentiška, ją žlugdo nuviliantis gyvenimas drauge, pragmatiški ir netgi veidmainiški seksualiniai santykiai.

Romane Ne visi šiam pasauly gyvena vienodai (Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon 2019, Goncourt’ų premija, lietuvių kalba 2021), pagrindinis veikėjas Polis atlikdamas bausmę Kanados kalėjime apmąsto savo gyvenimą; kūrinyje atsiskleidžia J.-P. Dubois kūrybai būdinga tematika: vienatvės būsenos, šeimos santykiai, dominavimas ir jo padariniai, ryšys su gamta, draugystė, meilės problematika; melancholiškam pasakojimui būdinga ironija ir humoras, kurie t. p. yra skiriamasis rašytojo bruožas. Romane Prancūziškas gyvenimas (Une vie française 2004) naratorius Polis pasakoja savo gyvenimą nuo 8 iki 54 m.; knyga suskirstyta į skyrius, kurie pavadinti Prancūzijos politikų vardais, tad asmeninis veikėjo gyvenimas (vaikystė, studijos, vedybos, sutuoktinių nesutarimai ir nutolimas, darbas, bedarbystė) glaudžiai persipina su visuomeniniu, faktologiškai pasakojamu prancūziškuoju.

Apdovanojimai

Femina premija (Prancūzija, 2004), Goncourt’ų premija (2019).

1

3263

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką