Peterss Jēkabs (Jėkabas Pètersas) 1886 12 03Brinkių vlsč. (Latvija) 1938 04 25, SSRS politikos ir saugumo veikėjas.

Nuo 1904 veikė socialdemokratų būreliuose Liepojoje. Dalyvavo 1905–07 revoliucijoje. 1907 suimtas. 1909 emigravo į Didžiąją Britaniją, buvo Latvijos socialdemokratų partijos (LSDP) Londono grupės biuro narys. Nuo 1917 LSDP Centro komiteto narys, vienas laikraščio Cīņa redaktorių, LSDP atstovas Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) Centro komitete. Rusijos II tarybų suvažiavimo delegatas. 1917 Petrogrado karinio revoliucinio komiteto narys, dalyvavo rengiant Spalio perversmą. 1918 Rusijos ypatingosios komisijos kovai su kontrrevoliucija ir sabotažu (Ypatingosios komisijos, arba ČK; nuo 1922 Valstybinė politinė valdyba, arba GPU, Jungtinė valstybinė politinė valdyba, arba OGPU, Valstybės saugumo komitetas) pirmininko pavaduotojas, Revoliucinio tribunolo pirmininkas, vienas vadinamojo raudonojo teroro vykdytojų. 1919 Petrogrado, vėliau Kijevo įtvirtinto rajono komendantas. 1920–22 ČK atstovas Turkestane ir Turkestano komunistų partijos biuro narys. Nuo 1923 OGPU kolegijos narys.

Jēkabs Peterss (kairėje); dešinėje – F. Dzierżyńskis (1919)

1930–34 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Maskvos srities kontrolės komisijos pirmininkas, 1923–34 Centrinės kontrolės komisijos narys (prezidiumo narys nuo 1930). Nuo 1934 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto partinės kontrolės komisijos narys, Rusijos centrinio vykdomojo komiteto narys. Per vadinamąjį Didįjį valymą 1937 suimtas. Sušaudytas. 1956 reabilituotas.

2338

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką