Kopítar Jêrnej (Jernėjus Koptaras) 1780 08 21Repnje (Kraina) 1844 08 11Viena, slovėnų kalbininkas. Slavistas, slavų filologijos vienas kūrėjų. V. S. Karadžićiaus mokytojas. Studijavo filosofiją Vienos universitete. Dirbo mokytoju, nuo 1819 – Vienos rūmų bibliotekos direktoriumi. Buvo Austrijos imperijos cenzorius slavų, graikų ir rumunų spaudai. Parengė pirmąją mokslinę slovėnų kalbos gramatiką Krainos, Karintijos ir Štirijos kraštų slavų kalbos gramatika (Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Körnten und Steyermark 1808). Joje aprašė slovėnų kalbos istoriją, lygino slovėnų kalbą su kitomis slavų kalbomis; gramatikos pagrindu buvo formuojama ir norminama slovėnų bendrinė kalba. Inicijavo slovėnų abėcėlės reformą. Vienas pirmųjų taikė lyginamąjį metodą slavų kalboms. Komentavo slavų raštijos paminklus, tyrinėjo Balkanų įvairių kalbų (graikų, albanų, rumunų, bulgarų) sąveiką. 1836 išleido 11 a. glagolika parašytą Klozo rinkinį Glagolita Clozianus, kuriame pateikė žodyną, trumpą senosios slavų kalbos gramatiką ir jos istorinę apybraižą.

1982

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką