Bartmiński Jerzy (Jeržis Bartmnskis) 1939 09 19Peremislis2022 02 07Liublinas, lenkų kognityvinės etnolingvistikos pradininkas, slavistas, semantikas, aksiologas ir tekstologas. Habil. dr. (hum. m. 1978). Lenkijos mokslų akademijos, Lenkijos menų ir mokslų akademijos narys.

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1956 gyveno Liubline. 1961 baigęs Marijos Curie‑Skłodowskos universitetą (lenkų filologiją) jame dėstė; profesorius (1993). 1990–93 – šio universiteto prorektorius. 1976 organizavo lenkų kalbos mokslinių tyrimų grupę, jai vadovavo; iš šios grupės 1992 įkurta Lenkų filologijos instituto Šiuolaikinės lenkų kalbos, tekstologijos ir gramatikos katedra, iki 2009 jos vedėjas. 1980 susikūrus Solidarumo judėjimui, aktyviai dalyvavo jo veikloje; 1981 Lenkijoje įvedus karinę padėtį suimtas, nuo 1982 dalyvavo pogrindinėje šio judėjimo veikloje. Nuo 1988 žurnalo Etnolingwistyka vyriausiasis redaktorius, lenkų etnolingvistikos žodyno (Stereotipų ir liaudies simbolių žodynas / Słownik stereotypów i symboli ludowych 4 tomai 1996–2012) bei slavų ir jų kaimynų aksiologinio leksikono Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów redaktorius. Pagrindinės tyrimų sritys: tekstologija, aksiologija, etnolingvistika, semantika, folkloras.

Jerzy Bartmiński

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Apie folkloro kalbą (O języku folkloru 1973), Apie stilistinę derivaciją (O derywacji stylistycznej 1977), Svetimvardžiai lenkų kalboje (Nazwiska obce w języku polskim, su Izabela Bartmińska, 1978 31997), Folkloras – kalba – poetika (Folklor – język – poetyka 1990), Lenkų liaudies giesmės (Polskie kolędy ludowe (2002), Lingvistiniai pasaulio įvaizdžio pagrindai (Językowe podstawy obrazu świata 2006 52012), Kalbos stereotipai: etnolingvistinė studija (Stereotypy mieszkają w języku: studia etnolingwistyczne 2007 22009), Kognityvinės etnolingvistikos aspektai (Aspects of Cognitive Ethnolinguistics 2009 32012), Tekstologija (Tekstologia 2009).

Parašė daugiau kaip 900 mokslinių straipsnių.

Apdovanojimai

Lenkijos atgimimo ordino Kavalieriaus kryžius (1999), Lenkijos atgimimo ordino Karininko kryžius (2014), Laisvės ir solidarumo kryžius (po mirties, 2022).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką