Broszkiewicz Jerzy (Ježis Broškèvičius) 1922 06 06Lvovas 1993 10 04Krokuva, lenkų rašytojas. Studijavo Lvovo muzikos akademijoje. Dirbo periodinių muzikos leidinių redakcijose. 1959–71 teatro Teatr Ludowy literatūrinis vadovas. Romanuose Laukimas (Oczekiwanie 1948), Meilės pavidalas (Kształt miłości 1950), Didelė, didesnė, didžiausia (Wielka, większa, największa 1960), Dešimt skyrių (Dziesięć rozdziałów 2 dalis 1970–71, dalis 1 Ilgai ir laimingai / Długo i szczęśliwie, lietuvių kalba 1974), Daktaras Tvardovskis (Doktor Twardowski 2 t. 1977–79), apysakose (Grįžimas į Jasnaja Polianą / Powrót do Jasnej Polany 1953), novelėse tradicine epine maniera vaizdavo karo metų įvykius, inteligentų buitį, beletristiškai aprašė žymių žmonių gyvenimą. Dramose, dažniausiai groteskinėse, gvildeno gyvenamojo meto problemas (Valdžios vardai / Imiona władzy, pastatyta 1957, Skandalas Helberge / Skandal w Hellbergu, pastatyta 1961, lietuvių kalba 1967; rinkiniai Šešios scenos pjesės / Sześć sztuk scenicznych 1962, Penkios įvairios komedijos / Pieć komedii różnych 1967). Parašė kūrinių vaikams.

778

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką