Kondracki Jerzy (Ježis Kondrãckis) 1908 11 01Varšuva 1998 04 13Villach (Austrija) (žuvo Alpėse), lenkų geografas, geomorfologas. Dr. (1938).

1931 baigė Varšuvos universitetą. II pasaulinio karo metais kalėjo karo belaisvių stovykloje Oflag II C Woldenberge (kaliniams dėstė geografiją). Nuo 1945 dirbo Varšuvos universitete: iki 1952 Geografijos fakulteto adjunktas, 1952–53 Geografijos instituto (įkurtas 1952) Fizinės geografijos katedros vedėjas, nuo 1953 Biologijos ir Žemės mokslų fakulteto dekanas, 1970–79 Geografijos instituto direktorius; profesorius (1954). 1959–68 ir nuo 1979 Lenkijos geografų draugijos pirmininkas. Tyrė Lenkijos reljefą, Baltijos aukštumas, Nemuno žemupio slėnį (Breslaujos ežeryno morfologijos ir hidrografijos studija / Studia nad morfologią i hydrografią Pojezierza Brasławskiego išspausdinta 1938; Apie Nemuno žemupio slėnio morfogenezę / Z morfogenezy doliny dolnego Niemna išspausdinta 1947), sukūrė fizinio geografinio rajonavimo koncepciją ir suskirstė Lenkijos paviršių į fizinius geografinius rajonus.

Jerzy Kondracki

Daug prisidėjo prie geografinių vietovardžių standartizavimo, Lenkijos Respublikos atlaso (1995–98) leidimo.

Svarbiausi veikalai

Lenkijos fizinė geografija (Geografia fizyczna Polski 1965), Fizinio geografinio rajonavimo pagrindai (Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej 1969), Šiaurės rytų Lenkija (Polska Północno-Wschodnia 1972), Lenkijos fiziniai geografiniai regionai (Regiony fizycznogeograficzne Polski 1977), Karpatai (Karpaty 1978), Lenkijos regioninė geografija (Geografia regionalna Polski 1998).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką