Jerzy Ochmański

Ochmański Jerzy (Ježis Ochmánskis) 1933 12 04Rudnik nad Sanem (Pakarpatės vaivadija) 1996 06 15Poznanė, lenkų istorikas lituanistas. Habil. dr. (1964). H. Łowmiańskio mokinys.

Išsilavinimas ir veikla

1955 baigė A. Mickevičiaus universitetą Poznanėje; 1969–71 jo Filosofijos ir istorijos fakulteto dekanas, 1971–76 Istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas, 1968–96 Rytų Europos, SSRS tautų ir Rusijos istorijos katedros vedėjas; profesorius (1970).

Daugiausia tyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninius, ekonominius ir etninius santykius, Katalikų Bažnyčios, kultūros, lietuvių tautinio atgimimo istoriją. Išmoko lietuviškai, todėl gausiai naudojosi lietuviškąja istoriografija. Nuo 1959 lankydavosi Lietuvoje, dirbo mokslinių bibliotekų rankraštynuose, sistemingai recenzavo lietuvių istorikų veikalus.

Publikacijos

Svarbiausi veikalai: Vilniaus vyskupijos latifundijos atsiradimas ir raida 1387–1550 (Powstanie i rozwój latifundium biskupstwa wileńskiego 1387–1550 1963), Lietuvių tautinis kultūrinis judėjimas XIX amžiuje (iki 1890 m.) (Litewski ruch narodowo‑kulturalny w XIX wieku (do 1890 r.) 1965; ši monografija paskatino Lietuvos istorikus pradėti tirti sovietinės okupacinės valdžios netoleruojamą temą), Vilniaus vyskupija viduramžiais: Sandara ir aprūpinimas (Biskupstwo wileńskie w Średniowieczu: Ustrój i uposażenie 1972). Parašė objektyvią Lietuvos istoriją (Historia Litwy 1967 31990); ją LSSR buvo uždrausta platinti. Išleistas J. Ochmańskio staipsnių rinkinys Senoji Lietuva (Dawna Litwa 1986; lietuvių kalba 1994 21996). J. Ochmańskis išsprendė šimtmečio mįslę, kad slapyvardžiu Mykolas Lietuvis (Michalonus Lituanus) pasirašęs traktato apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius (1615) autorius yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinys Maskvoje ir Kryme Vaclovas Mikalojaitis iš Maišiagalos.

J. Ochmańskis parašė studiją Lietuvių etninė siena Rytuose nuo gentinės epochos iki XVI amžiaus (Litewska granica etniczna na Wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku 1981). Rašė apie 13 a. Lietuvos istorines sritis, Gediminaičių dinastijos kilmę (kad Skalmantas buvo 13 a. pabaigos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butvydo tėvas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino senelis; 1974), pateikė duomenų apie 1790 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojus. Papildė A. Prochaskos parengtą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo laiškų publikaciją Codex epistolaris Vitoldi, magni ducis Lithuaniae (1886) leidiniu Vytoldiana. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegijų kodeksas 1386–1430 (Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386–1430 1986).

-Jerzy Ochmański; -Ježis Ochmanskis

L: K. Pietkiewicz Bibliografia prac Jerzego Ochmańskiego do 1993 r. / Litwa i jei sąsiedzi od XII do XX wieku Poznań 1994.

1781

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką