Machovenko Jevgenij (Jevgenijus Machovenkà) 1971 06 04Vilnius, lietuvių teisininkas, istorikas. Dr. (social. m., 1998; HP 2009).

Išsilavinimas ir veikla

Jevgenij Machovenko

1993 baigęs Vilniaus universitetą (teisę) jame dėsto (2010–17 Teisės istorijos instituto vadovas); profesorius (2010). Nuo 2006 įvairių Lietuvos projektų dalyvis, vyriausiasis mokslo darbuotojas ir ekspertas. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: Lietuvos ir užsienio teisės istorija, teisės teorija, viešoji teisė. Paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Nelietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV–XVIII a.) (1999), Vilniaus universiteto mokslo darbų „Teisė“ bibliografija, 1957–2007 (2007), Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2007 metais (su M. Maksimaičiu, 2008), XIII–XX a. Lietuvos teisinės sistemos istorija (2009), Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis (su kitais, 2018), žemėlapių ir raižinių albumas Delineatio Lituæ (su kitais, 2009), Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2009 m. (Law Faculty of the Vilnius University in 1641–2009 2010), mokslo studija Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva: Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui (su kitais, 2013), monografija Lietuvos konstitucionalizmo istorija: (istorinė Lietuvos konstitucija): 1387 m. – 1566 m. – 1791 m. – 1990 m. (su kitais, 2016), Lietuvos konstitucionalizmas: praeitis ir dabartis (Lithuanian constitutionalism: the past and the present, su kitais 2017).

Mokomosios priemonės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai (2000), Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (2007), vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams: Teisės istorija (2013), Teisės istorija (2019), Teisės teorija (su kitais, 2020).

-Jevgenij Machovenko

640

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką