Laškòvas Jevlampijus 1932 09 10Rokiškis, lietuvių geologas. J. Laškovo brolis. Dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. kand. 1969).

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1956 baigęs Vilniaus universitetą iki 1964 dirbo Vakarų Sibiro Geologijos valdyboje; atliko geologinį kartografavimą (M 1:200 000 ir 1:50 000) Altajuje. 1964–65 dirbo Vilniaus termoizoliacijos institute, 1968–2003 Geologijos instituto (nuo 2002 Geologijos ir geografijos institutas) Naftos geologijos skyriuje (jaunesnysis mokslo darbuotojas), nuo 1970 – Naftos geologijos ir geofizikos skyriuje (vyresnysis mokslo darbuotojas), nuo 1997 – Litologijos ir geologinių procesų skyriuje.

Mokslinė veikla

Ištyrė Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos ir Baltijos jūros akvatorijos daugiau nei 270 gręžinių ordoviko ir silūro sisemų kerną. Daugiausia tyrė ordoviko sistemą. Atliko uolienų struktūrinę‑genetinę klasifikaciją, išskyrė 42 uolienų tipus, 9 facijas. Ištyrė metabentonitų cheminę ir mineralinę sudėtį, nustatė jų ryšį su ugnikalnių veikla Tetidės jūros ir Japeto vandenyno mikrokontinentuose ir salų lankuose. Nustatė sedimentacijos cikliškumą, priklausantį nuo Pasaulinio vandenyno vandens lygio svyravimų. Pagal nuosėdų sudėtį ir faunos kaitą bei pagal paleomagnetinių tyrimų duomenis nustatė Baltikos žemyno dreifą nuo Pietų poliaus (70o–40o, ordoviko periodo pradžioje) iki pusiaujo (periodo pabaigoje) ir klimato kaitą.

Išskyrė 40 litostratigrafinių padalinių (svitų, pluoštų), naujus baseino dugno morfotektoninius Notangos ir Pietų Botnijos įlinkius, Pietų Pabaltijo ir Gotlando‑Šiaurės Estijos monoklinas. Dalyvavo Lietuvos valstybinėje mokslo programoje Litosfera (jos pagrindu išleistą kolektyvinę monografiją Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai (2004). Paskelbė daugiau nei 100 mokslinių straipsnių.

Sudarė Rokiškio krašto geologinį ir naudingųjų iškasenų žemėlapius, geologinius pjūvius (išspausdinti Lietuvos valsčių serijos monografijoje Juodupė. Onuškis, 2012), Rokiškio krašto muziejui padovanojo uolienų pavyzdžių kolekciją.

Veikalai

Monografijos: Pietų Pabaltijo apatinio paleozojaus naftingųjų nuogulų litologija ir facijos (su V. Korkučiu ir P. Lapinsku, 1972, rusų kalba), Rytų Europos platformos pietvakarinio pakraščio ordoviko baseino sedimentacinės sąlygos ir nuosėdų litogenezė (2000, lietuvių ir anglų kalba), Lietuvos ir Pietryčių Baltijos naftos geologija (su kitais, 2001, lietuvių ir anglų kalba), Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai (su kitais, 2004).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1980, su P. Lapinsku ir V. Korkučiu).

643

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką