Lelewel Joachim (Joachimas Lelèvelis) 1786 03 22Varšuva 1861 05 29Paryžius (1929 perlaidotas Rasų kapinėse Vilniuje), lenkų politikas, istorikas, knygotyrininkas, numizmatas.

Biografija

1808 baigė Vilniaus universitetą. 1815–18 ir 1822–24 dėstė Vilniaus, 1818–22 – Varšuvos universitete; profesorius (1821). 1824 dėl filomatų (buvo jų netiesioginis idėjinis vadovas) ir filaretų bylos iš universiteto pašalintas. 1828–31 Lenkijos karalystės Seimo narys. Per 1830–1831 sukilimą buvo Patriotų draugijos Varšuvoje pirmininkas, sukilėlių vyriausybės narys. 1831 10 apsigyveno Paryžiuje. 1831 vadovavo Lenkijos tautiniam komitetui, 1832 – slaptai organizacijai Liaudies kerštas (Zemsta Ludu). 1833 ištremtas iš Prancūzijos, apsigyveno Briuselyje.

Joachim Lelewel (W. Barnickio piešinys, 19 a. antra pusė, Vilniaus universiteto muziejus)

1834–35 organizacijos Jaunoji Lenkija, 1837–46 Lenkų emigracijos susivienijimo (buvo vienas jo įkūrėjų) pirmininkas. Nuo 1846 Lenkijos demokratinės draugijos veikėjas. Pralaimėjus 1848 Tautų pavasariui pasitraukė iš politinės veiklos.

J. Lelewelis surinko knygų ir atlasų kolekciją, kuri vykdant jo testamentą 1926 buvo perduota Vilniaus universiteto bibliotekai (viena jos salių nuo 1926 vadinama J. Lelewelio vardu).

Veikalai

J. Lelewelio mokslo veikalams įtakos turėjo Šviečiamojo amžiaus filosofija ir romantizmas. Tyrinėjo Lenkijos (Stanislovo Augusto valdymas / Panowanie Stanisława Augusta 1818, Lenkijos istorija / Histoire de Pologne 2 tomai 1844, Lenkijos istorija iki Stepono Batoro valdymo pabaigos / Historia polska do końca panowania Stefana Batorego išleista 1863) ir kitų šalių (Senovės istorija / Dzieje starożytne 1818, Visuotinės istorijos paskaitos / Wykład dziejów powszechnych 4 tomai 1850) politinę, ūkio, kultūros istoriją. Lenkijos valstybės kūrėja laikė slavų bendruomenę (gmina), iš kurios išsirutuliojo pažangiausia valdymo forma – bajoriškoji demokratija.

J. Lelewelio darbai iš Lietuvos istorijos: Žvilgsnis į lietuvių tautų senovę ir jų ryšius su herulais (Rzut oka na dawność Litewskich narodów i związki ich z Herulami 1808; paneigta lietuvių kilmės iš herulų teorija), Lietuvos ir Rusios istorija iki pat Liublino unijos su Lenkija (Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1839). Dar parašė knygotyros (Dvejetas bibliografinių knygų / Bibliograficznych ksiąg dwoje 2 tomai 1823–26, lietuvių kalba 3 tomai: tomas 1 Pirmosios bibliografinės knygos 2011, tomas 2 Antrosios bibliografinės knygos 2015, tomas 3 Studija ir anotuota asmenvardžių rodyklė 2016), numizmatikos (Vidurinių amžių numizmatika / Numismatique du Moyen‑Âge 3 tomai 1835), istorinės geografijos veikalų.

-Joachim Lelewel; -Joachimas Lelevelis

R: Polska, dzieje i rzeczy jej 20 t. Poznań 1855–64, Listy emigracyjne 5 t. Wrocław–Kraków 1948–56, Dzieła 10 t. Warszawa 1957–72. L: A. Šidlauskas Istorija Vilniaus universitete XIX a. pirmoje pusėje Vilnius 1986; K. Koźmiński Joachim Lelewel Toruń 1967; T. Słowikowski Joachim Lelewel krytyk i autor podręczników historii Warszawa 1974; S. Kieniewicz Joachim Lelewel Warszawa 1990.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką