von Ribbentrop Joachim (Joachimas fon Rbentropas) 1893 04 30Wesel 1946 10 16Niurnbergas, Vokietijos valstybės veikėjas, diplomatas.

Gimė karininko šeimoje. Mokėsi Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje. 1910 išvyko į Kanadą, kur dirbo vokiško vyno importo bendrovėje. Kilus I pasauliniam karui grįžo į Vokietiją, savanoriu stojo į kariuomenę, kovojo Rytų fronte. 1920 vedęs turtingo verslininko dukterį tapo finansiškai nepriklausomu, tolimo giminaičio pastangomis – bajoru (gavo teisę prie pavardės pridėti prievardį von). 1932 susipažino su A. Hitleriu ir įstojo į Nacionalsocialistų partiją. 1933 naciams atėjus į valdžią tapo svarbiausiu A. Hitlerio patarėju užsienio politikos klausimais. 1936–38 ambasadorius Didžiojoje Britanijoje; čia siekdamas pritarimo III Reicho ekspansijai Rytų ir Pietryčių Europoje veikė tiesmukiškai ir autoriteto neįgijo, bet A. Hitleriui perduota jo išvada, kad Didžioji Britanija krizės atveju rimtos paramos Lenkijai nesuteiks, pasirodė teisinga.

Joachim von Ribbentrop

1938–45 užsienio reikalų ministras; diplomatiniu spaudimu (pvz., dėl Klaipėdos prijungimo prie Vokietijos) uoliai vykdė agresyvią užsienio politiką, 1939 08 23 pasirašė SSRS–Vokietijos nepuolimo paktą (Molotovo-Ribbentropo paktas); nacių Vokietijai buvo sudarytos palankios sąlygos pulti Lenkiją. Per II pasaulinį karą stropiai palaikė A. Hitlerio vykdytą žydų naikinimo politiką, nuo 1942 Vokietijos diplomatai satelitinėse ir sąjunginėse valstybėse stengėsi, kad būtų leista vietinius žydus išgabenti į naikinimo stovyklas. 1945 06 suimtas Didžiosios Britanijos okupacinėje zonoje Hamburge.

Niurnbergo tarptautinio tribunolo pripažintas kaltu dėl agresyvaus karo planavimo, nusikaltimų taikai, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir pakartas. Būdamas kalėjime parašė atsiminimų knygą Tarp Londono ir Maskvos (Zwischen London und Moskau, išleista 1953).

2803

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką