Johann Ignaz von Felbiger

von Felbiger Johann Ignaz (Johanas Ignacas fon Febigeris) 1724 01 06Glogau (dabar Głogów, Lenkija) 1788 05 17Pressburg (dabar Bratislava, Slovakija), 18 a. vokiečių augustinų abatas, gamtos mokslų tyrinėtojas, pedagogas, Austrijos mokyklų reformatorius. Sukūrė Austrijos valstybinės švietimo sistemos (pirmosios pasaulyje valstybinės) principus.

Išsilavinimas ir veikla

Manoma, iš pradžių lankė jėzuitų gimnaziją Glogau, vėliau studijavo katalikų teologiją Vroclavo universitete.

1744 baigęs universitetą dvejus metus dirbo privačiu mokytoju.

1746 įstojo į Šv. Augustino ordino Sagano (taip Habsburgų valdymo laikais vokiškai vadintas Żagańis) vienuolyną Silezijoje. 1748 įšventintas dvasininku, netrukus tapo abato sekretoriumi, vykdė administracines užduotis ir buvo atsakingas už žemės ūkio pasėlių priežiūrą. Vienuolyne įgijo plačių mokslinių žinių (fizikos, biologijos, astronomijos, sisteminio orų prognozavimo ir kitų), tyrimų rezultatus paskelbė keliuose veikaluose. 1758 tapo šio vienuolyno abatu ir vietos mokyklų prižiūrėtoju. 1761 paskelbė savo pirmąją mokyklų struktūros ir mokymo tvarką. 1762 privačios kelionės į Berlyną metu susipažino su tenykštėmis realinėmis mokyklomis ir jose taikomu raidžių ir lentelių mokymo metodu. Grįžęs pasiūlė panašią mokyklų ir mokymo sistemą, 1763 ji įtvirtinta Silezijos mokyklų nuostatuose. J. I. von Felbigerio rūpesčiu buvo išplėstas ir pertvarkytas jam pavaldaus regiono katalikiškų liaudies mokyklų tinklas, įkurtos kelios mokytojų seminarijos.

Johanno Ignazo von Felbigerio portretas (iš knygos Allgemeine deutsche Bibliothek t. 19 1773)

Johanno Ignazo von Felbigerio portretas (iš knygos Allgemeine deutsche Bibliothek t. 19 1773)

Prūsijos karaliui Frydrichui II Didžiajam sutikus atvyko į Vieną dirbti Šventosios Romos imperatorei Marijai Teresei. 1773 paskirtas vadovauti Austrijos mokyklų reformai. 1774 12 06 paskelbė vokiečių normalinių, pagrindinių ir elementarinių mokyklų visose imperijos žemėse mokymo tvarkos principus (taip Austrijoje pradėjo veikti pirmoji pasaulyje valstybinė švietimo sistema). 1778 Marijos Teresės paskirtas Šventosios Romos imperijos valdų Austrijoje visų normalinių mokyklų vyriausiuoju direktoriumi. Po Marijos Teresės mirties J. I. von Felbigerio įtaka sumenko, 1782 imperatoriaus Juozapo II buvo paskirtas Pressburgo vienuolyno prižiūrėtoju, ten pragyveno iki mirties.

J. I. von Felbigerio švietimo sistema

J. I. von Felbigerio pasiūlyti mokyklų nuostatai reglamentavo mokyklų tipus ir mokymo metodiką. Visose gyvenamosiose vietovėse turėjo būti atidarytos elementarinės mokyklos (dviklasės realinės krypties pradinės mokyklos) 6–12 m. vaikams, jose mokoma rašyti, skaičiuoti, religijos ir moralės, kai kurių žemės ūkio ir namų ūkio žinių. Miestuose ir prie vienuolynų buvo steigiamos 3–4 mokymo metų pagrindinės mokyklos, į jų mokymo planus įtraukti visi elementarinių mokyklų dalykai, pradinis istorijos, geografijos, gamtos pažinimo, geometrijos, žemės matavimo, lotynų kalbos kursas. Srityse ar provincijose buvo atidaromos normalinės mokyklos, jose plačiau mokyta tų pačių dalykų kaip ir pagrindinėse mokyklose. Elementarinėse mokyklose buvo mokoma gimtąja kalba, pagrindinėse – dalis dalykų vokiečių kalba, normalinėse – tik vokiečių kalba. Buvo įtvirtinta klasių ir pamokų mokymo sistema, berniukai ir mergaitės mokomi kartu, visose mokyklose iš vienodų vadovėlių. Daug dėmesio skirta mokymo medžiagos katechizacijai – žodiniam mokymui ir žinių įtvirtinimui diskusijose. Mokymo medžiagos įsiminimui palengvinti J. I. von Felbigeris pasiūlė vadinamąjį raidinį, arba lentelių, metodą: viskas, ką reikėjo įsiminti, pateikiama lentelėse, kuriose pagrindiniai faktai, sąvokos ir apibrėžimai išreikšti pirmomis atitinkamų žodžių raidėmis.

Felbigerio metodika buvo formalizuota ir ribojo mokytojų iniciatyvą, bet skatino pradinio mokymo organizavimą ir raštingumo plėtrą didelėje teritorijoje.

J. I. von Felbigerio sukurta mokymo mokyklose organizavimo sistema vėliau pavadinta Sagano, arba austrų, mokymo sistema. Jo pasiūlyta mokyklų reforma buvo pritaikyta ir Bavarijoje, kitose žemėse, padarė įtaką Rusijos švietimo sistemai.

Veikalai

Parašė apie 80 pedagoginių veikalų, iš jų reikšmingiausias – Metodinė knyga vokiečių mokyklų mokytojams (Methodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen 1775).

Sagano mokymo sistema; austrų mokymo sistema

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką