John Dewey

Dewey John (Džonas Diùjis) 1859 10 20Burlington (Vermonto valstija) 1952 06 01Niujorkas, Jungtinių Amerikos Valstijų filosofas, pedagogas, psichologas. Politikos ir visuomenės veikėjas, liberalizmo šalininkas. Vienas instrumentalizmo atstovų.

Pedagoginė ir visuomeninė veikla

1884–94 dėstė Mičigano, nuo 1894 Čikagos, 1904–30 Kolumbijos (Niujorke) universitete. Visuomeninės komisijos, kuri svarstė J. Stalino kaltinimus L. Trockiui, narys. J. Stalino politikos priešininkas. Palaikė Jungtinių Amerikos Valstijų moterų lygių teisių judėjimą.

Tyrimų sritys ir idėjos

J. Dewey ugdymo problemas siejo su vaiko pasaulio pažinimu. 1896 prie Čikagos universiteto įkūrė mokyklą, kurioje rėmėsi savo didaktine teorija.

Teigė, kad pažinimas yra praktinė veikla. Ji grindžiama mąstymu ir mokymusi, kurie yra priemonė konkrečioms problemoms spręsti. Atlikdamas užduotis mokinys pažįsta visuomenės problemas ir jų sprendimo būdus.

Jo pedagogikos tikslas – išugdyti asmenybę, kuri save realizuodama galėtų spręsti socialines problemas taip, kad stiprintų demokratiją valstybėje.

Įtaka

Turėjo įtakos Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių pedagogikai, funkcionalizmo krypties psichologijoje plėtotei.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Mokykla ir visuomenė (The School and Society 1899), Ugdymo doriniai principai (Moral Principles in Education), Kaip mes mąstome (How We Think, abu 1909), Demokratija ir švietimas (Democracy and Education 1916), Žmogaus prigimtis ir elgsena (Human Nature and Conduct 1922), Laisvė ir kultūra (Freedom and Culture 1939), Menas kaip patyrimas (Art as Experience 1958).

Lietuvių kalba paskelbta J. Dewey veikalų fragmentų.

384

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką