Mackie John Leslie (Džonas Leslis Mãkis) 1917 08 25Sidnėjus 1981 12 12Oksfordas, Australijos filosofas. Britų akademijos narys (1974).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1938 baigė Sidnėjaus universitetą. 1955–59 dėstė Otago (Dunedine), 1959–63 – Sidnėjaus, 1963–67 – Jorko, nuo 1967 – Oksfordo universitete.

Moralinis skepticizmas

Metaetikoje laikėsi moralinio skepticizmo, žymiausiame veikale Etika: Gėrio ir blogio išradimas (Ethics: Inventing Right and Wrong 1977) teigė, kad nėra objektyvių vertybių, todėl etika gali būti išrasta, bet ne atrasta. J. L. Mackie skepticizmą grindė reliatyvumo (moralės kodeksų įvairovės) ir moralės esinių (jei tokie egzistuoja) keistumo (nesuderinamumo su gamtos pasauliu) argumentais.

Ateizmo ir kitos idėjos

Gynė ateizmą, teigė, kad blogio problema monoteistines religijas daro pažeidžiamas, manė, kad galima suderinti determinizmą ir valios laisvę, bet neįmanoma suderinti valios laisvės ir tikėjimo į visagalį ir visažinį Dievą. Plėtojo priežastingumo reguliarumo teoriją.

Kiti veikalai

Kiti svarbesni veikalai: Tiesa, tikimybė ir paradoksas (Truth, Probability, and Paradox 1973), Visatos cementas: Priežastingumo tyrinėjimai (The Cement of the Universe: A Study of Causation 1974), Humeʼo moralės teorija (Hume's Moral Theory 1980), Teizmo stebuklas (The Miracle of Theism 1982).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką