John Maynard Keynes

Keynes John Maynard (Džonas Meinardas Kensas) 1883 06 05Kembridžas (Didžioji Britanija) 1946 04 21Firle (Sasekso grafystė), anglų ekonomistas, finansininkas, ekonomikos politikas, publicistas. Tiltono baronas (nuo 1942).

Biografija

1908 baigė Kembridžo universiteto Karališkąjį koledžą. 1906–08 dirbo Valstybės iždo (Didžiosios Britanijos finansų ministerija) Indijos reikalų komitete, 1915–19 ir 1939–45 Valstybės iždo patarėjas. Kaip Iždo atstovas dalyvavo Didžiosios Britanijos delegacijoje Paryžiaus taikos konferencijoje. 1909–15 ir nuo 1919 dėstė Kembridžo universitete. 1911–45 žurnalo Economic Journal leidėjas. Keyneso plano, pateikto 1944 Bretton Woodso konferencijoje (Bretton Woodso susitarimas), pagrindinis rengėjas. Nuo 1945 Anglijos banko valdytojų tarybos narys. Savaitraščio The Nation (vėliau The New Statesman) savininkas.

Mokslinė veikla, knygos

A. Marshallo ir A. C. Pigou mokinys. Kritikavo Versalio taikos sutartį (knyga Taikos ekonominiai padariniai / The Economic Consequences of the Peace 1919), reikalavo ją peržiūrėti (Sutarties peržiūrėjimas / A Revision of the Treaty 1922). Veikale Pono Churchillio politikos ekonominiai padariniai (The Economic Consequences of Mr. Churchill 1925) kritikavo šalies vyriausybę už siekį grįžti prie aukso standarto ir prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvusio valiutos kurso. Veikale Traktatas apie pinigus (A Treatise on Money 2 tomai 1930) apibendrino savo požiūrį į kapitalizmo pinigų sistemą.

Svarbiausiame veikale Bendroji užimtumo, palūkanų ir pinigų teorija (The General Theory of Employment, Interest and Money 1936) pateikė naujos ekonominės teorijos (keinsizmas), pagrindžiančios ekonomikos valstybinio reguliavimo būtinybę, pagrindus. Pertvarkė pinigų teoriją parodydamas pinigų ir natūrinių mainų ekonomikų skirtumus, sukūrė ekonomikos bendrosios pusiausvyros modelį, kuris lengvai modifikuojamas, empiriškai pritaikomas ir atspindi ekonominės politikos problemas, įrodė, kad kapitalistinė konkurencinė ekonomika savaime negarantuoja visiško užimtumo, apibūdino ekonomikos stabilizavimo valstybinę sistemą, reguliuojančią vyriausybės išlaidas, mokesčius ir pinigų politiką (ja siekiama išvengti ekonominių krizių ir garantuoti ekonomikos plėtrą). J. M. Keyneso idėjos sukūrė šiuolaikinės makroekonomikos teorinius pagrindus, paskatino naujų ekonomikos mokslų (pvz., ekonometrijos) plėtotę.

Kiti veikalai: Indijos valiuta ir finansai (Indian Currency and Finance 1913), Traktatas apie pinigų reformą (A Tract on Monetary Reform 1923), Laissez-faire pabaiga (The End of Laissez-Faire 1926), Būdas suklestėti (The Means to Prosperity 1933), Kaip užmokėti už karą (How to Pay for the War 1940).

R: Collected Writings of John Maynard Keynes 30 volumes London 1971–80. L: H. R. F. Harrod The Life of John Maynard Keynes London 1951.

-John Maynard Keynes; -Džonas Meinardas Keinsas

1036

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką