Jasnskis Jokūbas 1761 07 24Węglew (dabar Didžiosios Lenkijos vaivadija) 1794 11 04Varšuva, 1794 sukilimo Lietuvoje vadas. Sukilėlių generolas leitenantas (1794). 1773–83 mokėsi Varšuvos karininkų mokykloje – Kadetų korpuse. Nuo 1789 Vilniaus karo inžinerijos mokyklos viršininkas, dėstė fortifikaciją; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pulkininkas (1792). 1792 05–06 pasižymėjo Abiejų Tautų Respublikos kare su Rusijos imperija. 1793 06–08 pradėjo slapta rengti sukilimą. Priklausė sukilimo organizatorių kairiajam sparnui, ragino sekti jakobinų (prancūzų revoliucionierių) pavyzdžiu. 1794 04 22–23 vadovavo Rusijos imperijos kariuomenės užimto Vilniaus išvadavimui. Nuo 04 24 Vilniaus komendantas; Rotušės aikštėje paskelbė Lietuvos sukilimo aktą. 05 03 sukilimo vyriausybės – Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos – paskirtas Lietuvos sukilėlių ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu.

Pulkininkas Jokūbas Jasinskis (aliejus, 19 a., dailininkas J. Moraczyńskis, Lietuvos nacionalinis muziejus)

Stengėsi sukilimui suteikti revoliucinę kryptį, sumušti Rusijos kariuomenę, veikiančią į rytus nuo Vilniaus, ir sukelti sukilimą Minsko gubernijoje, anapus 1793 nustatytos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Rusijos sienos. 05 07 Palionių mūšiu privertė Rusijos imperijos karinį junginį pasitraukti iš Vilniaus prieigų Smurgainių link. Sukilimo vyriausybės narių, nepatenkintų J. Jasinskio radikalumu, respublikoniškomis pažiūromis ir siekimu plėsti Lietuvos valstybinį savarankiškumą, pastangomis Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių vyriausiasis vadas T. A. B. Kosciuška 06 04 pašalino jį iš Lietuvos sukilėlių vyriausiojo vado pareigų. Po 06 25 Salų kautynių, kurioms vadovavo, J. Jasinskis išvyko į Varšuvą. Nuo 07 15 vadovavo Narevo fronto sukilėlių pajėgoms Palenkėje, nuo 10 29 – vienai iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių divizijų (ji traukėsi į Varšuvą). Vadovaudamas Varšuvos priemiesčio Pragos šiaurinio sektoriaus gynybai žuvo.

Jokūbo Jasinskio mirtis barikadose (A. Duruy spalvota litografija pagal P. Smuglevičiaus paveikslą, 19 a., Lietuvos dailės muziejus)

Eilėraščiuose (lenkų kalba) reiškė patriotines idėjas, aukštino Prancūzijos revoliuciją (1789–92), propagavo jakobinų pažiūras. Parašė satyrų, populiarių dainų, patriotinių eilių (pvz., Į tautą / Do narodu 1794, išleista 1831).

L: Z. Sulek Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego Warszawa 1982.

1777

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką