Jokūbas (Jokymas) Dagys

Jokūbas (Jokymas) Dagys

Dagỹs Jokūbas (Jokymas) 1905 12 16Šlepščiai (Biržų vlsč.) 1989 09 06Torontas (palaidotas Raseiniuose), lietuvių skulptorius, tapytojas, poetas. Ekonomisto J. Dagio brolis. 1932 baigė Kauno meno mokyklą. 1932–44 dėstė Raseinių gimnazijoje. 1937 tobulinosi Berlyne, Paryžiuje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1947 gyveno Londone, nuo 1951 Toronte. Nuo 1935 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose); individualios Kaune (1939), Hamiltone ir Toronte (1970, 1978), Čikagoje (1973), Clevelande (1980).

Ankstyvojoje kūryboje vyrauja socialinės tematikos figūrinės kompozicijos iš gipso, cemento (Darbininkas, Žemę kasantis, abi 1936). Joms būdinga sugeometrinta forma, uždara kompozicija. Sukūrė antkapinių paminklų (agronomo P. Kregždės sūnaus Kauno evangelikų kapinėse, 1934), reljefų (Lietuvos bajorų seimelis 1937) ir statulų (Neramios sielos tragedija 1938) Lietuvos istorijos temomis, portretinių skulptūrų (Maironio biustas Raseinių gimnazijoje, 1938). Kanadoje iš medžio sukūrė istorinių (reljefai Gediminas diktuoja laišką vienuoliui 1968, J. Basanavičius skaito Nepriklausomybės aktą 1978), religinių (Nukryžiuotasis, Švč. Mergelė Marija, abu Šv. Monikos bažnyčioje Toronte) skulptūrų, moters figūros variacijų. Kūriniai dekoratyvūs, kai kurie turi primityvizmo bruožų. Nutapė paveikslų.

Jokūbas (Jokymas) Dagys. Ramybė jums (medis, 1963)

Dalis kūrinių sudegė Raseiniuose per II pasaulinį karą. Išleido eilėraščių rinkinius Dagys dejuoja ir dainuoja (1977), Dagys klajoja ir galvoja (1979), paskelbė straipsnių apie meno tikslus ir visuomeninę paskirtį. 2000 surengtos pomirtinės kūrybos parodos Vilniuje ir Biržuose. Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių muziejus Aušra, didelę dalį – Biržų krašto muziejus Sėla.

P: Dagys: Sculptures and Paintings Toronto 1967; Dagys: Sculptures Toronto 1985.

2510

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką