Jolanta Širkaitė

Širkáitė Jolanta 1958 07 05Vilnius, lietuvių dailėtyrininkė. Dr. (hum. m., 1994). 1984 baigė Leningrado I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutą. Iki 1989 dirbo Lietuvos dailės muziejuje, nuo 1989 – Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute, 1990–2002 – Kultūros ir meno institute (1992–95 Dailės istorijos skyriaus vedėja), nuo 2002 dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute (iki 2010 – Kultūros, filosofijos ir meno institutas), nuo 2002 Dailėtyros skyriaus vadovė, 2008–18 instituto direktorė, nuo 2018 – direktoriaus pavaduotoja. 1995–2016 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ekspertė. Nuo 1995 Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

Tyrinėjimų pagrindinės sritys – Lietuvos 19 a.–20 a. pradžios dailė, meninis ir kultūrinis gyvenimas, Lietuvos dvarų kultūra. Parašė monografijas Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972) (2005), Vilniaus piešimo mokykla, 1866–1915 (2018), parengė dailės parodų publikacijų (Dailininkai Römeriai=The Artists of the Römer family 2006, Académie de Vilna – Vilniaus piešimo mokykla 1866-1915 2017), sudarė knygas Römeriai Lietuvoje XVII–XX a.=The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries (2008), Eugenijus Romeris. Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija=Eugeniusz Romer. Monografia rodu Römerów na Inflantach i Litwie (2009), Lietuvos dailininkų žodyno t. 2, apimantį 1795–1918 laikotarpį (2012). Paskelbė mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką