Elster Jon (Jonas Esteris) 1940 02 22Oslas, norvegų filosofas, politikos teoretikas. Dr. (1972). Norvegijos mokslų ir literatūros akademijos (1981) ir Amerikos menų ir mokslų akademijos (1988) narys.

Išsilavinimas ir veikla

1966 baigė Oslo universitetą, 1968–71 studijavo aukštojoje pedagogikos mokykloje École Normale Supérieure Paryžiuje. 1973–77 dėstė Paryžiaus 8 Vincennes’o, 1975–85 ir 1990–92 – Oslo, 1984–95 – Čikagos universitetuose, 2003–12 – Taikos tyrimų institute Osle, 2005–11 – Collège de France. Nuo 1995 dėsto Kolumbijos universitete, 1984–2002 Socialinių tyrimų instituto Osle tyrimų direktorius.

Tyrimų sritys ir idėjos

Jon Elster (2010)

J. Elsteris teigė, kad socialiniuose moksluose turi būti remiamasi metodologiniu individualizmu, o visuomenės pokyčiai turi būti aiškinami pavienių individų elgesio pagrindu. Aiškindamas individų veiksmus, socialinius ir politinius reiškinius, plėtodamas marksizmą (analitinis marksizmas) ir kritikuodamas neoliberalizmo ekonomikos idėjas rėmėsi racionalaus pasirinkimo teorija (ypač veikaluose iki 20 a. 10 dešimtmečio). Nagrinėja teisingumo poreikį kaip socialinių veikėjų motyvaciją derybose dėl darbo užmokesčio, skirstant retas prekes ir kitur.

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus: Logika ir visuomenė (Logic and Society 1978), Odisėjas ir sirenos (Ulysses and the Sirens 1979), Rūgščios vynuogės: Racionalumo nesėkmių tyrinėjimai (Sour grapes: Studies in the subversion of rationality 1983), Paaiškinti Marxą (Making Sense of Marx 1985), Visuomenės cementas (The Cement of Society 1989), Socialinių mokslų elementai (Nuts and Bolts for the Social Sciences 1989, lietuvių kalba 2000), Politinė psichologija (Political Psychology 1993), Stiprūs jausmai: Emocijos, priklausomybės ir žmonių elgesys (Strong Feelings: Emotion, Addiction, and Human Behavior 1999), Sąmonės alchemijos (Alchemies of the Mind 1999), Nesuvaržytas Odisėjas (Ulysses Unbound 2000), Paaiškinti socialinį elgesį (Explaining Social Behavior 2007, papildytas leidimas 2015), Protas ir racionalumas (Reason and Rationality 2009), Nesavanaudiškumas (Le désintéressement 2009), Iracionalumas (Lʼirrationalité 2010).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką