Abukáuskas Jonas (slap. Siaubas, Vytenis) 1927 01 09Norvaišiai (Užpalių vlsč.) 2022 10 25Utena, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Vyresnysis puskarininkis (1998). Karys savanoris (1998).

Veikla

1944 09 01 NKVD suimtas už nelegalaus ginklo laikymą. Karo tribunolo 1944 09 26 nuteistas 5 m. kalėti lageryje; kalintas Macikų lageryje prie Šilutės. 1947 08 04 paleistas, grįžo į tėviškę. 1949 06, gavęs šaukimą į SSRS kariuomenę, tapo Kunigaikščio Margio rinktinės (priklausė Algimanto apygardai) Audros būrio (vadas Feliksas Stasiškis‑Smūgis, g. 1922) partizanu. 1949 06 16 dalyvavo kautynėse Rameikių kaime (Užpalių vlsč.), 10 27 – Galinių kaime (Užpalių vlsč.), kur buvo sužeistas. 1949 12 04 žuvus Audros būrio vadui F. Stasiškiui, buvo paskirtas šio būrio, veikiančio Utenos apskr. Užpalių vlsč. ir dalies Zarasų apskr. Dusetų valsčiaus, vadu. 1950 dalyvavo kautynėse su Užpalių vlsč. stribais ir milicininkais.

Jonas Abukauskas (2018)

1950 11 25 laikinai einančio pareigas Šiaurės rytų Lietuvos srities vado B. Kalyčio įsakymu iš likusių gyvų Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės ir Šarūno rinktinės partizanų buvo įkurta Vaižganto rinktinė, kuri įėjo į Vytauto apygardos sudėtį. Vaižganto rinktinės vado J. Kemeklio įsakymu J. Abukauskas 1951 10 11 buvo paskirtas šios rinktinės Dariaus ir Girėno kuopos vadu.

1952 02 07 legalizavosi, 10 17 suimtas; kalintas Utenoje, Vilniuje. Karo tribunolo 1953 01 26 nuteistas mirties bausme, SSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 06 05 nutarimu bausmė pakeista 25 m. lagerio ir 5 m. tremties. Iki 1958 kalintas Kamyšlage (Omsko sr.), 1958–59 – Ozerlage (Irkutsko sr.), 1959–72 – Vladimiro kalėjime, 1972–75 – Dubravlage (Mordovija), nuo 1975 – Vilniaus kalėjime, vėl Dubrovlage. 1976 11 16 paleistas, grįžo į Lietuvą. 1977–82 dirbo staliumi Jonavos baldų kombinate, 1982–89 – Kauno statyboje. Vėliau apsigyveno Rameikiuose (Užpalių seniūnija), žmona partizanų ryšininkė Bronislava Indrašiūtė‑Abukauskienė (g. 1930 02 10, Laisvės kovų dalyvė, 2003). Pagal J. Abukausko pasakojimą yra parengta sovietinio Macikų lagerio schema. Daugelio paminklų žuvusiems bendražygiams iniciatorius ir įgyvendintojas.

Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Audros būrio ir Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio partizanų susitikimas. Antroje eilėje trečias iš kairės stovi Audros būrio vadas Jonas Abukauskas-Siaubas (Žeikiškių kaimo miškas, Užpalių valsčius)

1952 09 21 Martinčiūnų kaime (Užpalių apyl.) žuvo J. Abukausko brolis, Vytauto apygardos Vaižganto rinktinės Audros būrio partizanas Vincas Vytautas Abukauskas‑Lakštutis (g. 1930 11 20, Karys savanoris, 2003).

Knygos

Parašė prisiminimų, paskelbtų knygose: Aukštaitijos partizanų prisiminimai (3 dalis, 2001), Juodųjų dienų sakmės: atsiminimai, dienoraščiai, publicistika (2001), Dejavo žemė ir žmonės: Utenos apylinkių partizanų ir rėmėjų atsiminimai (2004), Naikintos, bet nenugalėtos kartos kelias: prisiminimai (2006), Užpaliai (1 dalis, 2013).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (2006). Laisvės premija (su kitais, 2018).

2737

Siaubas; Vytenis; -Jonas Abukauskas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką