Ãničas Jonas 1928 03 03Kalnas (Pumpėnų vlsč.) 2022 06 19, lietuvių istorikas. Habil. dr. (ist. m. dr. 1976).

Išsilavinimas ir veikla

1953 baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, 1954 – Visuomenės mokslų dėstytojų kursus prie Leningrado universiteto. 1954–69 dėstė Lietuvos kūno kultūros institute, Kauno politechnikos, Šiaulių pedagoginiame institute; 1960–69 Šiaulių pedagoginio instituto Marksizmo‑leninizmo katedros vedėjas. 1969–76 dirbo LSSR Mokslų akademijos Istorijos instituto Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriuje; nuo 1972 buvo sektoriaus vadovas. 1976–79 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto Mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus vedėjas. 1979–89 Vilniaus pedagoginio instituto rektorius; profesorius (1980).

Jonas Aničas

Knygos

Sovietinės okupacijos metais buvo aktyvus ateizmo propaguotojas, parašė knygų apie Lietuvos komunistų partiją, ateizmą bei ateistinį auklėjimą, sovietinės ideologijos požiūriu kritikavo Katalikų Bažnyčią (Antiliaudiniu keliu: katalikiškasis klerikalizmas Lietuvoje pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu 1976, Neapykantos skleidėjai 1979, anglų kalba, su J. Mačiuliu ir kita).

Kiti svarbesni veikalai: Petras Vileišis (1851–1926): gyvenimo ir veiklos bruožai (1993 22001), Jonas Vileišis (1872–1942): gyvenimo ir veiklos bruožai (1995), Alena ir Mykolas Deveniai: visuomenės politinė veikla Tėvynėje ir išeivijoje (1997), Antanas ir Emilija Vileišiai: gyvenimo ir veiklos bruožai (1999), Vytautas, Juozas ir Vincas Vileišiai: trečioji karta (biografinės apybraižos) (2000), Pulkininkas Jurgis Bobelis (1895–1954): biografinė apybraiža (2004), Generolas Silvestras Žukauskas (1861–1937): biografinė apybraiža (2006), Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai (2007), Daktaro Kazio Bobelio politinė biografija (1 dalis, 2008), Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, 1922–2002 (2008), VLIK (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas), 1943–1992: Lietuvos laisvinimo darbų chronologija (su K. J. Bobeliu, 2011), Pasvalio krašto istorija 1918–1940 m. (2012).

Jonas Aničas

-Jonas Aničas

2066

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką