Jõnas Auksabunis (gr. Iōannēs Chrysostomos) apie 350Antiochija (dab. Antakya) 407 09 14Pitijus (prie dabartinio Suchumi; palaidotas Konstantinopolyje), krikščionių teologas. Šventasis (šventė Katalikų Bažnyčioje – rugsėjo 13, Stačiatikių – lapkričio 12). Bažnyčios Tėvas (Rytų Bažnyčioje – didysis), Bažnyčios Mokytojas. Vienas žymiausių pamokslininkų (todėl nuo 6 a. gavęs Auksaburnio prievardį).

Jonas Auksaburnis (13 a. nežinomo rusų dailininko paveikslas)

Mokėsi filosofijos ir retorikos. 372 priėmė krikščionybę; kaip atsiskyrėlis gyveno netoli Antiochijos. Dėl griežtos askezės pablogėjus sveikatai grįžo į miestą; 381 tapo diakonu, 386 įšventintas kunigu. Iki 397 buvo pagrindinės Antiochijos bažnyčios pamokslininkas, čia pasakė savo geriausias egzegetines homilijas. Imperatorius Arkadijus 398 paskyrė Joną Auksaburnį Konstantinopolio patriarchu (prieš jo valią). Būdamas vyskupu daugiausia rūpinosi sielovada, vargšais ir ligoniais, misijomis gotų žemėse. Siekė nušalinti simonijos būdu paskirtus vyskupus. Priešinosi pasaulietinės valdžios kišimuisi į Bažnyčios vidaus reikalus, kritikavo korupciją, papročių laisvumą; dėl to buvo nušalintas nuo pareigų ir ištremtas į Kukuzą (Mažoji Armėnija), vėliau – į Pitijaus tvirtovę. Jono Auksaburnio homiletinė veikla buvo orientuota į praktinius krikščionių bendruomenės poreikius, Bažnyčios vidaus gyvenimo uždavinius. Sukūrė Konstantinopolio liturgiją, nuo 10 a. vadinama Jono Auksaburnio liturgija (lietuviškai Dieviška liturgija švento Jono Auksaburnio 1887, išleista rusiška abėcėle).

Išliko apie 1000 homilijų, kuriose, be Biblijos aiškinimo, kalbama apie praktinės moralės ir krikščionių socialinius principus (21 homilija antiochiečiams / Ad populum Antiochenum homiliae 21). Sukūrė veikalų apie askezę, dvasininko pareigas ir gyvenseną. Išliko laiškų (daugiau kaip 250) iš tremties Kukuze, moralinių ir dogminių traktatų. Atributas – avilys arba balandis. Vaizduojamas soste tarp kitų šventųjų, dalijantis išmaldą elgetoms, kareivių lydimas į tremtį, išsekęs. Pamokslininkų globėjas.

908

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką