Avỹžius Jonas 1922 05 16Mėdginai (prie Joniškio) 1999 07 07Vilnius, lietuvių rašytojas. Pašauktas į Raudonąją armiją, dalyvavo mūšiuose Kurše. 1945–48 dirbo žurnalistu. Nuo 1996 Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Jonas Avyžius

Ankstyvojoje kūryboje (apybraižos, apsakymai, apysakos) vyrauja kolūkių kūrimo tema, aukštinama sovietinė santvarka. Romane Į stiklo kalną (1961) sukurtas provincijos jaunuolio, svajojančio padaryti karjerą, paveikslas, nepriklausomos Lietuvos visuomeniniai reiškiniai vertinami sovietinės ideologijos požiūriu. Vėlesniuose kūriniuose tikrovė vaizduojama kritiškiau. Romane Kaimas kryžkelėje (1964) parodyta sovietinės okupacijos laikų kaimo kasdienybė, romane Degimai (1982) atskleistas jo dvasinis ir ekonominis nuosmukis. Reikšmingiausias J. Avyžiaus kūrinys – romanas Sodybų tuštėjimo metas (4 d.1970–89, vaidybinis filmas 1976, režisierius A. Grikevičius). Jame vaizduojami II pasaulinio karo ir pokario įvykiai Lietuvoje (nepriklausomybės praradimas, sovietinė ir vokiečių okupacija, pasipriešinimo kova), dramatiški žmonių išgyvenimai ir likimai, išryškinti įvairių socialinių sluoksnių ir įsitikinimų veikėjų požiūriai į tautos likimą, sukurta konfliktiškų charakterių. Romanas pasižymi panoramiškumu, veikėjų ir siužetinių linijų gausa, psichologiškumu.

Romano Chameleono spalvos (1979) pagrindinė tema – dorovinė ir kūrybinė inteligentijos krizė, menininko padėtis sovietinėje visuomenėje. Romane Ir išmuš tavo valanda (2002, nebaigtas) vaizduojamas ūkininko šeimos gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją 1940. Gausi J. Avyžiaus kūryba vaikams (pasakų rinktinė Juodažvaigždis arkliukas 1980). Kūrinių išversta į latvių, estų, rusų, lenkų ir kitas kalbas.

Atminimo įamžinimas

Apie J. Avyžių sukurtas dokumentinis filmas Apmąstymai kryžkelėje (1976, režisierius K. Musnickas).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1965, 1971), Lenino premija (1976), Gedimino ordino Komandoro kryžius (1997).

59

R: Raštai 7 t. Vilnius 1983–85. L: E. Bukelienė Jonas Avyžius Vilnius 1975; A. Bučys Jonas Avyžius Vilnius 1990.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką