Jonas Biliūnas

Bilinas Jonas 1879 04 11Niūronys 1907 12 08Zakopanė (Lenkija; 1953 perlaidotas ant Liudiškių piliakalnio prie Anykščių), lietuvių rašytojas. Baigęs Liepojos gimnaziją 1900–01 studijavo mediciną Tartu universitete. Pašalintas už dalyvavimą anticarinėje studentų demonstracijoje gyveno Šiauliuose, Panevėžyje. 1903 studijavo literatūrą Leipcigo, 1904 – Ciuricho universitetuose. Dalyvavo socialdemokratų veikloje. Prisidėjo prie socialdemokratų laikraščio Draugas leidimo; vėliau nuo politinės veiklos nutolo. Susirgęs džiova nuo 1905 gydėsi Zakopanėje.

J. Biliūno kūriniai pasižymi humanistinėmis idėjomis, subtiliu žmogaus sielos pažinimu, lyrizmu, elegiška nuotaika, meistrišku stiliumi. Juose ypač ryškus pasakotojo, reiškiančio autoriaus dorovines nuostatas, vaidmuo. Ankstyvojoje kūryboje (apsakymai Pirmutinis streikas 1903, Be darbo 1904) vyrauja darbininkų socialinio išnaudojimo tema, protesto vaizdai.

Jonas Biliūnas

Vėlesniuosiuose apsakymuose ryšku etinė psichologinė problematika, su užuojauta parodomas skriaudžiamo, nelaimingo žmogaus likimas, atskleidžiami jo jausmai (Žvaigždė 1905, Lazda, Joniukas, Ubagas, visi 1906), kaltės išgyvenimai (Kliudžiau, Brisiaus galas, abu 1906). Apysakoje Liūdna pasaka (1907) vaizduojamas 1863–1864 sukilimas, sukurtas tragiškas sukilėlio žmonos paveikslas. J. Biliūno kūryba davė pradžią lietuvių lyrinei psichologinei novelei, turėjo poveikio lietuvių prozos raidai. Straipsniuose apie literatūrą (Žemaitės „Paveikslai“, parašyta 1902, išspausdinta 1908, Mūsų gyvenimo dilgėlės ir usnys 1905) propagavo realizmą. Publicistiniuose straipsniuose reiškė socialdemokratines idėjas, smerkė caro valdžią. Parašė eilėraščių, mokslo populiarinamąją knygelę Apsireiškimai iš žemės gyvenimo (1902). J. Biliūno apsakymų išversta į rusų, lenkų, vokiečių, anglų ir kitas kalbas.

Atminimo įamžinimas

1958 ant Liudiškių piliakalnio pastatytas J. Biliūno antkapinis paminklas (architektas V. Gabriūnas) su bareljefu (skulptorius B. Vyšniauskas). Rašytojo gimtinėje Niūronyse nuo 1960 veikia Jono Biliūno memorialinė sodyba‑muziejus. Sukurtas dokumentinis filmas Jonas Biliūnas (1968, režisierius R. Verba).

Jono Biliūno antkapinis paminklas ant Liudiškių piliakalnio (1958, architektas V. Gabriūnas)

R: Raštai 3 t. Vilnius 1980–81. L: M. Lukšienė Jono Biliūno kūryba Vilnius 1956; Jonas Biliūnas literatūros moksle ir kritikoje Vilnius 1979; M. Mikalajūnas Skaitykime Joną Biliūną Vilnius 2001; Jonas Biliūnas: kūrybos studijos ir interpretacijos / sud. M. Mikalajūnas Vilnius 2002.

2634

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką