Jonas Domininkas Lopacinskis

Jonas Domininkas Lopacinskis (18 a. antra pusė, nežinomas dailininkas)

Lopacnskis Jonas Domininkas (lenk. Jan Dominik Łopaciński) 1708 05 09Lopacin (dabar Mogiliavo sr., Baltarusija) 1778 01 11Janapolė (palaidotas Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios kriptoje), Žemaičių vyskupas. Abiejų teisių daktaras (1753). 1732 baigęs Varšuvos kunigų seminariją įšventintas kunigu ir paskirtas Vilniaus katedros kanauninku. Kunigavo Kražiuose, vėliau Anykščiuose. 1733 Varšuvos seime atstovavo Vilniaus kapitulai, rėmė S. Leščinskį. 1744 Pagramantyje pastatydino medinę bažnyčią. 1753 pakeltas prelatu scholastiku. 1755–62 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis sekretorius, vėliau Šiluvos parapijos klebonas (čia 1760 pastatyta mūrinė bažnyčia).

Nuo 1762 Žemaičių vyskupas. Alsėdžiuose perstatydino vyskupų rūmus, Varniuose pastatydino vikarų ir choristų namus, seminariją. Viržuvėnus pagal savo vardą pervadino Janapole (čia atkėlė vyskupų rezidenciją, buvo pasistatęs rūmus, užveisęs sodą), 1763 pastatydino medinę Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, įkūrė parapiją (po 1774). Jo rūpesčiu iš Varnių į Janapolę nutiestas kelias.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką