Góštautas Jonas prieš 1395 prieš 1458 09 01, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės ir karo veikėjas. Didikas. Martyno Goštauto tėvas.

Tėviškė veikiausiai buvo Geranainys.

Horodlės susitarimų (1413; su Lenkija), Melno taikos (1422), Skirsnemunės sutarties (1431; su Vokiečių ordinu) ir Gardino sutarties (1432; su Lenkija) sudarymo liudytojas.

1426–31 didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Švitrigailos rūmų maršalka. 1431, gindamas Lucką nuo lenkų, buvo patekęs į nelaisvę.

1432 dalyvavo Žygimanto Kęstutaičio sąmoksle prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį Švitrigailą. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis padovanojo jam 26 kaimus ir miestelį (tarp jų Dieveniškes, Medininkus, Tykociną).

1436–40 Smolensko vietininkas. 1440 jo remiamą Jogailos 13 metų sūnų Kazimierą Jogailaitį paskelbus didžiuoju kunigaikščiu tapo faktiškuoju LDK vyriausybės vadovu ir jaunojo valdovo auklėtoju. Priešinosi Lenkijos ponų siekiams inkorporuoti LDK į Lenkijos karalystę (su Kazimieru Jogailaičiu į Lietuvą atvyko apie 2000 lenkų karių). Numalšino Mykolo Žygimantaičio ir Švitrigailos šalininkų opoziciją Kazimierui; į Kijevą atvyko su kariuomene.

1440–43 Trakų vaivada, 1443–58 Vilniaus vaivada ir LDK kancleris. Per 1444 LDK karą su Mazovija jo pastangomis buvo atgauta dalis Palenkės. Iš Lenkijos siekė atsiimti jos užimtą Vakarų Voluinę.

Buvo atnaujintos draugiškumo sutartys su Didžiojo Naugardo ir Pskovo respublikomis, nustatyti geri santykiai su Vokiečių ordinu, Krymo chanu (paremtas LDK kariuomenės juo tapo Chadži-Girėjus).

Jono Goštauto rūpesčiu 1446 (ar 1453) Brastos sutartyje su Lenkija LDK traktuojama kaip suvereni lygiateisė Lenkijai valstybė. Jonas Goštautas ir jo šalininkai, siekdami karu atgauti iš Lenkijos jos užimtą Vakarų Podolę, ėmė konfrontuoti su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi Kazimieru Jogailaičiu (jį norėta nušalinti nuo sosto) bei jo šalininkais. Tai suskaldė LDK diduomenę į dvi stovyklas.

-Jonas Goštautas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką