Ivanáuskas Jonas 1960 02 18Kaunas, Kaišiadorių vyskupas ordinaras. 1978–87 (su pertrauka) studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1978–80 atliko karinę tarnybą sovietų armijoje. 1985 įšventintas kunigu. 1985–87 Raseinių bažnyčios vikaras. 1987–88 dirbo Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru Teologijos fakultete, 1988–89 ėjo ir kunigų seminarijos prefekto pareigas. 1990–92 popiežiškojo Laterano universiteto Alfonsianum akademijoje Romoje studijavo moralinę teologiją. 1992–2002 dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, 1997–2002 Specialiosios teologijos katedros vedėjas; docentas (1994). Nuo 2002 Kauno arkivyskupo generalinis vikaras. 2003 10 18 nominuotas tituliniu Canapio vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru, 11 23 konsekruotas vyskupu. 2012 popiežiaus Benedikto XVI paskirtas Kaišiadorių vyskupu ordinaru.

Jonas Ivanauskas

2005–11 Lietuvos vyskupų konferencijos Pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininkas, 2014–17 – Švietimo komisijos pirmininkas, nuo 2017 – Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininkas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką