Jonas Jeronimas Jakaitis

Jakáitis Jonas Jeronimas 1886 06 24Bridžiai (Sintautų vlsč.) 1965 11 04Čikaga, Lietuvos katalikų kunigas, visuomenės veikėjas. Marijonas (1930).

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1903 mokėsi Seinų kunigų, nuo 1906 – Montréalio sulpicijonų seminarijoje. 1909 įšventintas kunigu. 1913–29 Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Worcesteryje klebonas (pastatydino bažnyčią, mokyklą, įrengė Maironio parką). 1931 Thompsone (Konektikuto valstija) įkūrė lietuvių koledžą, jam 2 metus vadovavo. 1933–39 Šiaurės Amerikos marijonų provincijolas ir Hinsdale’io (Ilinojaus valstija) vienuolyno viršininkas; čia įsteigė kunigų seminariją.

Jonas Jeronimas Jakaitis

Misijos

1939 pradėjo marijonų misijas Argentinoje (nuo 1947 jų vadovas); Avellanedoje 1940 pastatydino Aušros Vartų bažnyčią ir mokyklą, vėliau Rosario mieste – Šv. Kazimiero bažnyčią. 1945–47 misionierius Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kolonijose, 1947–49 – Londone. 1947–49 marijonų generolo (Romoje) patarėjas ir sekretorius.

Visuomeninė veikla

1914–16 Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos, 1916–19 Tautos fondo, 1917–18 Kunigų vienybės pirmininkas, 1915–22 Amerikos lietuvių tarybos narys. 1918 ir 1921 buvo Lietuvos pripažinimo reikalaujančių lietuvių delegacijų pas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentus narys. Po I pasaulinio karo rūpinosi labdara Lietuvai. Nuo 1905 bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Redagavo žurnalą Tautos rytas (1915–17; jį įkūrė) ir Laivas (1933).

Apdovanojimai

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1935).

2550

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką