Jonas Juraga-Giedraitis

Juragà-Giedráitis Jonas, Juraha 1697 03 30 1757 02 23, lietuvių filosofas, teologas. Kunigaikščių Giedraičių giminės, Kazimiero Juragos‑Giedraičio brolis. Jėzuitas (1714). Filosofijos ir teisės daktaras (apie 1745). Mokėsi sintaksės ir poetikos Vilniaus, Slucko, Lomžos ir Drohičino kolegijose. 1723–27 studijavo teologiją Varšuvoje, 1726 įšventintas kunigu. 1727–29 dėstė retoriką Plocke ir Varšuvoje. Nuo 1730 Vilniaus universiteto teologijos ir filosofijos profesorius, 1752–55 – rektorius; jam vadovaujant 1753 Vilniaus universitete buvo įkurta astronomijos observatorija ir matematikos‑fizikos kabinetas, pradėta dėstyti naujųjų amžių filosofija. 1735–45 Vilniaus vyskupo teologas. 1745 paskirtas jėzuitų noviciato prie Šv. Ignoto bažnyčios Vilniuje rektoriumi ir vadovu; ten įkūrė biblioteką, inicijavo bažnyčios rekonstrukciją. Nuo 1755 Lietuvos jėzuitų provincijos provincijolas. Parašė apologijas Bonaventūrai (Phoenix doctorum e Seraphicis evolans cineribus divus Bonaventura… 1727) ir Vilniaus universiteto dvasininkams (Apologia pro Universitate Vilnensi adversus clericos Regulares, qui a Scholis Piis denominantur 1739).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką