Jonas Karolis Chodkevičius

Jono Karolio Chodkevičiaus portretas (aliejus, 17 a. pirma pusė, nežinomas dailininkas, Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai bažnyčia Kretingoje)

Chodkẽvičius Jonas Karolis, Katkẽvičius, Kãtkus 1560 1621 09 24Chotinas (Černivcų sr., Ukraina, palaidotas Ostroge), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės, karo ir kultūros veikėjas. Iš Chodkevičių. Jono Chodkevičiaus sūnus. Daugiausia išgarsėjo kaip talentingas karvedys. Studijavo Vilniaus, Ingolstadto ir Paduvos universitetuose, lankėsi Venecijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Ispanijoje. 1590 grįžo į Lietuvą. 1595–96 Ukrainoje dalyvavo malšinant Nalyvaikos vadovaujamą kazokų ir valstiečių sukilimą. 1599–1616 Žemaitijos seniūnas. Kilus Chodkevičių ir Radvilų ginčui dėl Slucko kunigaikštytės Sofijos rankos, 1600 02 04 atvyko į Vilnių su 2200 karių. 1600 pasižymėjo per Lenkijos etmono J. Zamoyskio vadovaujamą žygį į Moldaviją. Nuo 1600 pabaigos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko etmonas, nuo 1603 Livonijos administratorius, nuo 1605 didysis etmonas. Veliuonos, Liubčios, Dorpato (dabar Tartu) seniūnas.

1602–11 Livonijoje vadovavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenei, kovojančiai su įsiveržusiais švedais (Abiejų Tautų Respublikos–Švedijos karas). Laimėjo keletą didelių mūšių, svarbiausias – Salaspilio mūšis (1605). 1611 sudarė su švedais paliaubas.

Per 1606 M. Zebrzydowskio vadovaujamą Abiejų Tautų Respublikos bajorų maištą (Zebrzydowskio rokošas) rėmė valdovą Zigmantą Vazą; su Lenkijos etmonu S. Żółkiewskiu 1607 07 06 ties Guzówu (Lenkija) sumušė maištininkų kariuomenę. 1611–12 vadovavo Abiejų Tautų Respublikos kariuomenei per žygius į Maskvą (Lenkijos–Lietuvos ir Švedijos intervencija Rusijoje), 1617–18 – per karą su Rusija. Nuo 1616 Vilniaus vaivada. Per 1620–21 karą su Turkija (Lenkijos–Lietuvos ir Turkijos karai) jungtinės Abiejų Tautų Respublikos kariuomenės vadas; per Chotino mūšį mirė. Vienas žymiausių 17 a. 1–2 dešimtmečio Europos karvedžių.

Chodkevičius prie Chotino (aliejus, 1867, dailininkas J. Brandtas, Varšuvos nacionalinis muziejus)

Įkūrė Kretingą, jai 1609 suteikė Magdeburgo teisę; čia 1603 privilegija įsteigė bernardinų vienuolyną ir parapiją; 1610–17 pastatydino bažnyčią, kurioje įrengė šeimos mauzoliejų, parūpino vargonus. 1614 įkūrė Kražių kolegiją, Skuode – mokyklą, pastatydino bažnyčią.

Karolis Chodkevičius prie Kirchholmo (litografija, 19 a., dailininkas Michałas Stachowiczius; Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Jono Karolio Chodkevičiaus portretas (aliejus, 17 a., nežinomas dailininkas, Lietuvos dailės muziejus)

-Katkevičius; -Katkus

L: A. Narusziewicz Historya Jana Karola Chodkiewicza Kraków 1871.

2808

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką