Jonas Kriaučiūnas

Kriaučinas Jonas 1864 06 18Liepalotėliai (prie Ilguvos, Naumiesčio apskr., dab. Šakių rj. savivaldybė) 1941 02 05Kaunas, lietuvių spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

Lietuviškos spaudos platinimas

Nuo 1886 Maskvos universitete studijavo mediciną. 1889 grįžo į Lietuvą. Siekdamas išvengti tarnybos Rusijos kariuomenėje išvyko į Tilžę. Tiekė knygnešiams draudžiamą lietuvišką spaudą. 1895 grįžo į Lietuvą. 1897 už lietuvių spaudos platinimą 2 metus kalintas Kauno ir Sankt Peterburgo kalėjimuose, po to 3 metams ištremtas į Taliną.

Darbas spaudoje

1890 redagavo laikraštį Šviesa, 1891–95 – žurnalus Varpas ir Ūkininkas. 1904–05 Vilniuje redagavo dienraštį Vilniaus žinios. 1910 Rygoje redagavo Rygos garsą. 1916 dirbo laikraštyje Dabartis. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose Lietuva, Lietuvos aidas, Naujoji Romuva, Rytas ir kituose.

Kita veikla

Dirbo vertėju Kybartų tarptautinėje transporto bendrovėje. Su Vydūnu ir kitais režisavo lietuviškų spektaklių (A. Fromo-Gužučio Kauno pilies išgriovimas). Su J. Basanavičiumi buvo Didžiojo Vilniaus seimo (1905) sušaukimo iniciatoriai. Su P. Vileišiu ir J. Paketuriu 1906 Vilniuje įsteigė knygyną Lietuva ir popieriaus krautuvę. Per I pasaulinį karą buvo pasitraukęs į Sankt Peterburgą. 1916 grįžo į Lietuvą. Su S. Banaičiu ir A. Jakštu (Dambrausku) 1916 parašė ir išplatino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konstitucijos projektą – Postulatus Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai atkurti. Po 1918 dirbo notaru Kudirkos Naumiestyje, nekilnojamojo turto prekybos tarpininku Kaune.

Išleistos knygos

Išleido S. Daukanto knygą Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje, P. Armino–Trupinėlio Raštus (abu 1893), Iš lietuvių ir lenkų santykių (Ze stosunków litewsko-polskich 1907).

Veikalai

Parašė atsiminimų knygą Mano praeities vaizdeliai (1936).

1990

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką