Markelẽvičius Jonas 1951 08 04Liškiava, lietuvių ekonomistas, statistikas. Daktaras (socialiniai mokslai; ekonomikos mokslų kandidatas 1982).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Jonas Markelevičius

1974 baigė Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą. 1974–2017 dėstė universitete, 1984–1989 Statistikos katedros vedėjas; docentas (1984). 1996–1998 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas, 1998–2011 generalinio direktoriaus pavaduotojas (2010 02–07 laikinai ėjo generalinio direktoriaus pareigas), 2011–2018 Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

Stažavo Vokietijoje (1985–1986 ir 1994), Austrijoje (1995), Olandijoje (2004), Briuselyje (2012).

Nacionalinės regioninės plėtros tarybos (2003–2018), Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisijos (2003–2018) narys, Lietuvos statistikos departamento Metodinės komisijos (2000–2018), Terminijos komisijos (2004–2018) pirmininkas, Tarpinstitucinės makroekonominės statistikos ekspertų grupės vadovas (2001–2018).

Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko jungtinio Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto (2004–2018), Eurostat Makroekonominės statistikos direktorių darbo grupės (2004–2018) narys. 2013 antrą pusmetį pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos statistikos darbo grupei. Kaip Lietuvos atstovas dalyvavo Europos Sąjungos statistikos srities teisėkūros procese.

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose ir seminaruose (2002 Maskvoje, 2003 Potsdame, 2006 Hamburge, 2009 Stokholme).

Vadovavo adaptuojant Lietuvoje tarptautinius statistinius klasifikatorius (NACE, CPA, PRODCOM, ISCO, ISCED ir kitus), inventorizuojant oficialiosios statistikos terminyną.

Yra oficialiosios statistikos ekspertas, įsitraukė į Eurostat organizuojamą statistikos sistemos 2021–2023 Peer Review procesą.

Mokslinė veikla

Mokslinių darbų pagrindinės kryptys – statistinių metodų taikymas oficialiojoje statistikoje, makroekonominė statistika, statistinė analizė.

Paskelbė daugiau kaip 55 mokslinius ir analitinio pobūdžio straipsnius.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Lietuvos įmonės Europos panoramoje (1995, su kitais), Lietuvos statistika XX amžiuje (1999, su kitais). Parašė vadovėlį aukštosioms mokykloms Bendroji statistikos teorija (su Liuda Kunigėlyte ir J. Laškovu, 1986), mokomąsias priemones Ūkio statistika (1997, su kitais), Aprašomoji statistika (1998, su kitais). 2006, 2008 elektroninio leidinio Lietuvos regionų portretas (lietuvių ir anglų kalbomis) redakcinės kolegijos pirmininkas.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką