Pautiẽnius Jonas 1860Skerpieviai (Bartninkų vlsč.) 1938 03 15Kaunas, knygnešys, visuomenės veikėjas. Knygrišys. Būdamas 17 metų kartu su knygnešiais M. Skoruliu ir K. Maikausku eidamas į Tilžę, išmoko saugiai gabenti draudžiamąją lietuvišką spaudą. Vėliau apsigyveno Ragainėje ir išmoko knygrišio amato. Apie 1879 įsidarbino Vilkaviškio apskrities valdybos raštininku. Dirbdamas galėdavo perskaityti slaptus gubernatoriaus raštus apie numatomus knygnešių persekiojimus ir areštus, apie tai juos įspėdavo. 1881 vengdamas suėmimo pasitraukė į Mažąją Lietuvą ir apsigyveno Eitkūnuose, vertėsi knygų įrišimu, įsteigė didelį knygų sandėlį. Atsiveždavo spaudinių iš Karaliaučiaus, Tilžės ir Ragainės, daug religinės lietuvių spaudos pirko iš J. Zabermano. Knygas parduodavo knygnešiams, t. p. iš Didžiosios Lietuvos į turgų Eitkūnuose atvykstantiems valstiečiams. 1883 knygnešiai iš J. Pautieniaus sandėlio galėdavo įsigyti Aušros mėnraštį. Įrištas knygas ir pats nugabendavo į Didžiąją Lietuvą. Spaudinius į sutartą vietą padėdavo nunešti jo papirkti pasienio sargybiniai. 1883 vengdamas suėmimo grįžo į Didžiąją Lietuvą. Apsistojo Stanaičių kaime (Vilkaviškio apskr.) pas ūkininką Apanavičių, kuris iš Eitkūnuose likusio sandėlio parvežė didesnę dalį knygų. Dalį parvežtų knygų J. Pautienius pardavė vietos knygnešiams, kitas nuvežė į Kauną. 1884 pradžioje vengdamas suėmimo vėl pasitraukė į Mažąją Lietuvą, vėliau – į Paryžių. 1933 grįžo į Lietuvą.

1319

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką