Jono Petro Sapiegos portretas (aliejus, 1709, nežinomas dailininkas, Karalių pilis Vavelyje)

Sapiegà Jonas Petras 1569greičiausiai Bychów (dabar Baltarusija) 1611 10 15Maskva (palaidotas Liepūnuose, Gardino apskr.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo veikėjas. Povilo Sapiegos (iki 1546–1580) ir Onos Chodkevičiūtės sūnus, Povilo Jono Sapiegos tėvas. Leono Sapiegos pusbrolis. Studijavo Vilniaus akademijoje, Paduvos universitete. Nuo 1606 buvo Usviatų (Pskovo sr.) seniūnas. 1600 su Abiejų Tautų Respublikos (ATR) daliniais kovėsi Valakijoje su turkais, per 1600–29 Lenkijos ir Lietuvos Valstybės–Švedijos karą – su švedais Livonijoje: 1601 prie Cėsių, 1605 Salaspilio mūšyje (vadovavo vado J. K. Chodkevičiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dešiniajam sparnui).

Nuo 1607 dalyvavo Dmitrijaus Apsišaukėlio II (pretendentas į Rusijos imperatoriaus sostą, tariamas caro Ivano IV Rūsčiojo sūnus Dmitrijus, ATR didikų kariuomenės remiamas nugalėjo caro Vasilijaus Šuiskio kariuomenę ir iš rusų bojarinų bei valdininkų 1608 sudarė vyriausybę, iki 1610 valdė didelį Maskvos regioną) ir ATR didikų žygyje į Maskvą: su ATR kariniais daliniais užėmė Viazmą, 1608 sumušė Rusijos imperatoriaus Vasilijaus Šuiskio kariuomenę ir apgulė Maskvą. 1610 07 04 ATR kariuomenei Klušino mūšyje (netoli Maskvos) nugalėjus Rusijos kariuomenę ir užėmus Maskvą, ėmė tarnauti ATR valdovui Zigmantui Vazai (jis, kaip ir jo sūnus Vladislovas, Dmitrijus Apsišaukėlis II, t. p. siekė Rusijos imperatoriaus sosto). J. P. Sapiega 1611 aprūpino maistu ir išvadavo Maskvos kremliuje apsuptą lenkų ir lietuvių įgulą. Apie tuos įvykius rašė dienoraštį Dienoraštis (1608–1611) (Dziennik (1608–1611) 1901 22012).

Jonas Petras Sapiega (vario raižinys, apie 1630, raižytojas Willemas Hondius, Varšuvos karalių pilis)

L: Polski słownik biograficzny t. 35 d. 1 Warszawa–Kraków 1994; Moskwa w rękach Polaków... Kraków 2005.

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką