Pyrãgius Jonas 1902 01 01 (kitais duomenimis, 1901 12 29)Baluškiai (Daujėnų vlsč.) 1975 10 20Adelaidė, Lietuvos karo lakūnas, sportininkas. 1919 01 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 07–11 dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos ir bermontininkų, 1920 su Lenkijos kariuomene. 1920 10 baigė Karo mokyklą, 1922 10 Aukštuosius karininkų kursus. 1923–24 Šarvuočių autodiviziono būrio vadas. Nuo 1924 10 tarnavo karo aviacijoje. 1925 06 baigė aviacijos, 1926 09 aukštojo pilotažo kursus. Nuo 1927 02 karo lakūnas. 1927–29 organizacijos Geležinis vilkas vadovybės narys. 1932–34 eskadrilės vadas. Majoras (1932). Už dalyvavimą 1934 06 07 voldemarininkų rengtame nesėkmingame perversme suimtas, pažemintas į eilinius, paleistas į atsargą.

Jonas Pyragius

1924–29 buvo Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos sporto lygos, Lietuvos aeroklubo, Lietuvos kariuomenės sporto draugijos vienas steigėjų. Nuo 1934–35 Nidos sklandymo mokyklos viršininkas. 1934–36 pasiekė Lietuvos sklandymo rekordų, 1938 I Lietuvos tautinėje olimpiadoje laimėjo aukso medalį. 1936–39 Lietuvos aeroklubo generalinis sekretorius, 1935–40 Lietuvos aeroklubo atstovas Tarptautinėje sklandymo komisijoje.

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą pasitraukė į Vokietiją, prisidėjo prie Lietuvių aktyvistų fronto veiklos. 1941–43 tarnavo Vokietijos kariuomenėje (vertėjavo įvairių dalinių štabuose Dancige, Smolenske, Pskove). 1943–44 Lietuvoje vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, 1944–45 instruktorius Vokietijos žvalgybos mokyklose. 1945–47 mokytojavo lietuvių gimnazijoje Gross Hesepėje (Vokietija). Nuo 1949 gyveno Australijoje, įsitraukė į lietuvių visuomeninę veiklą, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

Parengė ir parašė knygų apie aviaciją, priešlėktuvinę apsaugą, atsiminimus Kovosiu kol gyvas (išleisti 1993). 1935 redagavo žurnalą Lietuvos sparnai, bendradarbiavo žurnaluose Mūsų žinynas, Karys, Lietuvos sparnai.

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1928).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką