Staugáitis Jonas 1868 06 01Omentiškiai (Paežerių vlsč.) 1952 01 18Kaunas, Lietuvos gydytojas terapeutas, visuomenės veikėjas. Lietuvos universiteto garbės daktaras (1929).

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1893 baigė Varšuvos universitetą. Studijuodamas dalyvavo lietuvių studentų draugijos Lietuva veikloje, bendradarbiavo žurnaluose Varpas, Ūkininkas. 1894 atvyko į Šakius pavaduoti sergančio gydytojo V. Kudirkos. Čia jis dirbo apie 25 metus (išskyrus 1914–18, kai per I pasaulinį karą buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę). Įkūrė Šviesos švietimo draugiją, knygyną ir skaityklą, organizavo vakarus, paskaitas. Kasmet apžiūrėdavo iki 20 000 ligonių ir apie 400 lankydavo namuose. 1909 apie 5 mėnesius kalintas Kalvarijos kalėjime, Šviesos draugija uždaryta. 1919–26 Kauno miesto ligoninės direktorius, Sveikatos departamento Medicinos skyriaus viršininkas. 1922–40 žurnalo Medicina vyriausiasis redaktorius. 1922–40 Kauno medicinos draugijos, 1924–33 dar ir jo iniciatyva įkurtos Lietuvos gydytojų sąjungos pirmininkas.

Jonas Staugaitis

1924 su kitais įkūrė Draugiją kovai su džiova. 1946–49 vadovavo Kauno higienos muziejui, 1949–51 – Kauno sanitarinio švietimo namams (prie jų buvo prijungtas Higienos muziejus). Daug prisidėjo prie lietuvių medicinos terminijos kūrimo.

Politinė veikla

1920–22 Lietuvos valstiečių, 1922–27 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovas Steigiamajame Seime, I–III Lietuvos Respublikos seimuose; II Seimo (laikinai einantis pareigas 1923 06 30–1923 07 10), III Seimo (1926 02 09–1926 03 05 ir 1926 06 02–1926 12 19) pirmininkas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką