Jonas Švedas

Švẽdas Jonas 1908 10 09Liepoja 1971 10 15Vilnius, lietuvių dirigentas, kompozitorius, trombonininkas, pedagogas.

Išsilavinimas ir veikla

1924–29 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (mokėsi B. Dempe’s, V. Kunešo, baigė F. Wieczoreko trombono klasę; muzikos teorijos ir kompozicijos mokėsi pas S. Šimkų ir J. Žilevičių); 1928–30 joje mokė groti trombonu ir mušamaisiais muzikos instrumentais.

Mokydamasis užrašinėjo liaudies dainas ir rinko muzikos instrumentus, sukūrė pirmuosius muzikos kūrinius. Vadovavo Klaipėdos krašto Giedotojų draugijų sąjungos chorams. 1930 Kauno radiofono simfoninio orkestro, 1930–35 Valstybės teatro orkestro artistas (I trombonas). 1933 įkūrė Kauno kariūnų pučiamųjų orkestrą, skudučių ansamblį. 1936–40 mokytojavo Kauno berniukų Aušros gimnazijoje, vadovavo chorui, pučiamųjų orkestrui, lamzdelių ir skudučių ansambliui. 1938 su M. Budriūnu surengė Kauno chorų sąskrydį. 1936–41 dėstė Kauno konservatorijoje (mokė groti trombonu ir tūba), 1945–49 – Vilniaus, 1949–71 – Lietuvos konservatorijoje, 1945–70 Liaudies instrumentų katedros vedėjas; profesorius (1966).

Mokiniai: A. Balčiūnas, V. Bartusevičius, P. Budrius, P. Juodelė, V. Leimontas, P. Tamošaitis, A. Vyžintas.

1940 įkūrė Valstybinį dainų ir šokių ansamblį (dabar Lietuva) ir iki 1962 (su pertrauka) buvo jo meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Parengė 20 koncertinių programų (daugiausia dvidalės, nesiužetinės, neteminės; nuo 1945 eklektiškos, ideologizuotos), iš apie 500 atliktų kūrinių daugiau kaip 200 paties J. Švedo. Dirigavo daugiau kaip 2000 ansamblio koncertų Lietuvoje, buvusiuose SSRS miestuose, Lenkijoje (1957), Rumunijoje (1958). Prisidėjo prie lietuvių liaudies muzikos instrumentų modifikavimo. 1946–70 Lietuvos dainų švenčių, 1963 I Lietuvos vyrų chorų sąskrydžio vyriausiasis dirigentas.

Parašė vadovėlius Skudučiuok (1936), Muzika vidurinės mokyklos I–V klasėms (su J. Banaičiu, 1938, 41940), studiją Lietuvių liaudies muzikos instrumentai (1952, išspausdinta 1979).

Kūriniai

Oratorija Giesmė apie Didįjį Spalį (1957), kantatos Tarybų Lietuvos dešimtmečio garbei (1949), Klestėk, Tarybų Lietuva (1959), Nemunas (1964), Atgimimo uvertiūra simfoniniam orkestrui (1931), koncertai trombonui ir fortepijonui (1933), kanklėms ir liaudies instrumentų orkestrui (1955), rapsodija Klonių aidai (1941) ir kiti kūriniai liaudies instrumentų orkestrui, pjesės pučiamųjų orkestrui, kanklėms, birbynėms, skudučiams, LSSR himno muzika (su B. Dvarionu, 1950), daugiau kaip 100 dainų, kino ir dramos spektaklių, montažų muzika. Harmonizavo daugiau kaip 120 liaudies dainų, apie 80 liaudies šokių ir žaidimų muzikos.

Kūryba ideologizuota, muzikinė kalba paprasta.

Apdovanojimai

SSRS valstybinė premija (1950).

Atminimo įamžinimas

Nuo 1976 skirtos Lietuvos kultūros ministerijos kasmetinės J. Švedo premijos.

L: Jonas Švedas / sud. A. Vyžintas Vilnius 1979; V. Bartusevičius Liaudies meno baruose Vilnius 1983; Naujas žvilgsnis į Jono Švedo gyvenimą ir veiklą / sud. A. Vyžintas Vilnius 2008.

1352

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką