Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis

Kálvanas Jonas Viktoras, jaunesnysis 1948 08 02Tauragė 2003 04 25Tauragė, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas. Vyskupo J. V. Kalvano vyresniojo sūnus.

Išsilavinimas ir pastoracinė veikla

1968–74 studijavo Kauno medicinos institute, 1976–78 Omsko medicinos institute. 1974–78 dirbo Omsko, 1978–83 Šilalės ligoninėje. 1983 išrinktas Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios konsistorijos prezidiumo nariu, 1995 – pirmininku. 1984–89 studijavo Rygos evangelikų teologijos seminarijoje. 1984 ordinuotas kunigu diakonu, 1990 – kunigu su sidabriniu kryžiumi. Dirbo Lauksargių, Sartininkų, Batakių, Skaudvilės ir Tauragės parapijose.

Vyskupo tarnystė

1990 išrinktas vyskupo augziliaru, 1995 – vyskupu. Nuo 1989 vadovavo atkuriant Kauno, Marijampolės, Joniškio, Radviliškio, Kėdainių, Biržų ir kitas evangelikų liuteronų parapijas. 1990 atstovavo Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčiai Pasaulinės Liuteronų Federacijos asamblėjoje Curitiboje (Brazilija). Joje jo ir kitų Baltijos šalių atstovų rūpesčiu buvo priimta rezoliucija dėl Baltijos tautų kovos už laisvę. 1995 išrinktas Lietuvos Ekumeninės Bažnyčių Tarybos prezidentu. Dalyvavo (su kitais) steigiant Klaipėdos universitete Teologijos katedrą, skaitė paskaitas. Rūpinosi kunigų švietimu, vaikų ir jaunimo krikščionišku ugdymu. Pasirašė Porvoo deklaraciją, vienijančią Skandinavijos, Baltijos šalių evangelikus liuteronus ir Didžiosios Britanijos bei Airijos anglikonus (1996), bendrystės sutartį su Jungtinių Amerikos Valstijų Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Misūrio sinodu.

Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis

Leidybinė veikla

Rūpinosi religinių knygų leidyba (2000). Nuo 1995 žurnalo Lietuvos evangelikų kelias redaktorius.

Apdovanojimas

Ordinas Už nuopelnus (Norvegija, 1998).

2905

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką