Vilešis Jonas 1872 01 03Mediniai (Skrebotiškio vlsč., prie Pasvalio) 1942 06 01Kaunas (palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. A. Vileišio ir P. Vileišio brolis, A. Devenienės tėvas. Vasario 16 Akto signataras. Nuo 1884 mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1891 studijavo Sankt Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultete, 1898 baigė Teisės fakultetą. 1899 studijavo Berlyno, Briuselio, Sorbonos universitetuose. Nuo 1900 advokatavo Vilniuje. Dvylikos Vilniaus apaštalų draugijos narys. Lietuvos demokratų partijos, jos programos vienas kūrėjų (1902). Rėmė lietuviškos draudžiamosios spaudos leidybą ir platinimą. Nuo 1906 bendradarbiavo Varpe. Savaitraščio Lietuvos ūkininkas vienas steigėjų ir leidėjų, 1905–06 redaktorius, 1907–09 Vilniaus žinių leidėjas ir vienas redaktorių. 1909 įsteigė laikraštį Lietuvos žinios, 1909–10 buvo jo leidėjas, redaktorius. Lietuvių mokslo draugijos veikėjas. 1916 07 Vokietijos okupacinės valdžios apkaltintas ardomąja veikla, suimtas, kalintas.

Jonas Vileišis

Lietuvių mokslo draugijos komitetas (1911–12, J. Vileišis sėdi pirmas iš dešinės)

1917–20 Lietuvos Tarybos narys. Nepritarė jos daugumos 1917 12 11 nutarimui sudaryti su Vokietija konvencijas ir 1918 01 26 su kitais 3 kairiaisiais nariais iš Lietuvos Tarybos laikinai pasitraukė; pritarus S. Kairio pasiūlytam Nepriklausomybės Akto variantui sugrįžo. 1918–22 Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos, 1922–29 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos vienas steigėjų ir vadovų. 1918 12–1919 03 vidaus reikalų, 1919 04–10 finansų ministras. 1919 12–1921 06 Lietuvos atstovas Jungtinėse Amerikos Valstijose, organizavo Amerikos lietuvių finansinę paramą Lietuvai, prisidėjo prie jos tarptautinio pripažinimo. 1921–31 Kauno miesto burmistras, pertvarkė jį į europinę sostinę. 1922 12–1923 03 I Seimo atstovas nuo Lietuvos valstiečių liaudininkų demokratų sąjungos (pasitraukus G. Petkevičaitei-Bitei). 1932–40 Valstybės Tarybos narys, parengė Civilinio kodekso projektą. Buvo daugelio visuomeninių organizacijų ir draugijų steigėjas ir vadovas.

J. Vileišis (sėdi pirmas iš kairės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais (1917; Lietuvos nacionalinis muziejus)

Paminklas J. Vileišiui Kaune Rotušės aikštėje (skulptorius Kęstutis Balčiūnas, © LATGA, 2020)

Gedimino 2 laipsnio ordinas (1929), Vytauto Didžiojo 2 laipsnio ordinas (1934).

L: J. Aničas Jonas Vileišis: 1872–1942 Vilnius 1995.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką