Jõnas XXIII (Johannes XXIII), tikr. Angelo Giuseppe Roncalli 1881 11 25Sotto il Monte (Bergamo provincija) 1963 06 03Vatikanas, popiežius (1958). Šventasis (2014; šventė – spalio 11). Katalikų Bažnyčios atsinaujinimo pradininkas. Teologijos dr. (1904).

Biografijos faktai

Nuo 1899 studijavo teologiją Bergamo, 1901–04 Romoje. 1904 įšventintas kunigu. 1905–14 Bergamo vyskupo sekretorius, Bergamo kunigų seminarijos profesorius. Per I pasaulinį karą buvo Italijos kariuomenės sanitarinės dalies puskarininkis, vėliau – karo kapelionas. 1921–25 dirbo Romos kurijoje, nuo 1925 titulinis Aeropolio arkivyskupas ir apaštalinis vizitatorius Bulgarijoje, nuo 1931 apaštalinis delegatas Bulgarijoje, nuo 1934 –Turkijoje ir Graikijoje (per II pasaulinį karą padėjo iš Vengrijos bėgantiems žydams), 1944–53 nuncijus Prancūzijoje. Nuo 1952 nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas prie UNESCO. 1953 kardinolas, Venecijos patriarchas.

Jonas XXIII

Pontifikatas

1959 pradėjo rengti Vatikano II susirinkimą, kurio pagrindiniai tikslai – Bažnyčios atsinaujinimas (adžornamentas) ir krikščioniškų Bažnyčių ekumenizacija (ekumenizmas). Padidino Kardinolų kolegiją (įtraukė Afrikos ir Japonijos atstovų), stiprino ekumeninius ryšius su kitomis Bažnyčiomis (1960 įsteigė Krikščionių vienybės sekretoriatą, dabar Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba). Bendravo su tikinčiųjų bendruomenėmis. Susitiko su didžiųjų pasaulio valstybių ir komunistinių šalių valdžios atstovais.

Enciklikos

Parašė 8 enciklikas; svarbiausios: Ad Petri Cathedram (1959, apie Bažnyčios vienybę), Mater et Magistra (1961, apie Bažnyčios socialinį mokymą), Pacem in terris (1963, apie taiką, nusiginklavimą, žmonių lygiateisiškumą, toleranciją).

912

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką