Jonas Yčas (1925)

Ỹčas Jonas 1880 07 21Šimpeliškiai (Biržų vlsč.) 1931 12 17Kaunas, lietuvių istorikas, pedagogas. Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas. M. Yčo brolis. Filos. dr. ir laisvųjų menų magistras (1920).

Veikla

1903 baigė Sankt Peterburgo universitetą. 1903–08 mokytojavo Tomske, 1908–16 – Semipalatinske. 1916–18 Voronežo 2 gimnazijos direktorius. Įsteigė privatų lietuvių mokytojų institutą – pirmąją lietuvių pedagoginę mokyklą Rusijoje. 1918 Lietuvos Tarybos švietimo komisijos Vilniuje pirmininkas, 1918 11–1919 04 švietimo ministras. 1918 12 surengė pirmąją Lietuvos mokytojų konferenciją. 1919–20 Karaliaučiuje parengė ir apgynė disertaciją apie kronikininką Simoną Grunau.

Jonas Yčas (1925)

1920–25 Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų direktorius. Nuo 1922 Lietuvos universitete dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją (dauguma dėstytų kursų išleisti hektografuotais leidiniais); profesorius (1922). 1925–27 Klaipėdos krašto direktorijos patarėjas švietimo reikalams.

Stiprino Evangelikų reformatų Bažnyčią Lietuvoje, buvo jos Lietuvos sinodo narys, pirmininkas. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose: Biržų žinios, Kultūra, Laikinosios vyriausybės žinios, Lietuva, Lietuvių balsas (Voronežas), Lietuvių laikraštis (Sankt Peterburgas), Lietuvių tauta, Lietuvos aidas, Lietuvos mokykla, Mūsų žodis, Panevėžio balsas, Pasiuntinys, Praeitis, Sėjėjas, Švietimo darbas, Tauta ir žodis, Židinys; pasirašinėjo slapyvardžiais: Dr. J. Y.; J. Y.; J. Yč.; Jonukas; Mažiulis Jonas; Šimpeliškių Jonas. 1930 rinko istorinę medžiagą Prancūzijos ir Švedijos archyvuose.

Tyrimai ir veikalai

Rašė apie Vytautą Didįjį ir žemaičius, Žalgirio mūšį, Biržų mokyklą 16–19 a., Mažosios Lietuvos lietuvius (Prūsijos lietuviai). Daugiausia tyrė Biržų miesto praeitį ir Radvilų, ypač Jonušo Radvilos, veiklą.

Svarbiausi veikalai: Simono Grunau, XVI a. kronisto, reikalu (1922), Biržai, tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė (1931).

Apdovanojimai

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928).

-Jonas Yčas

L: J. Aničas Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimo ir veiklos datos Vilnius 1995.

2950

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką