jonizuotojo vandenilio sritis

jonizúotojo vandenlio srits, H II sritis, jonizuotojo vandenilio telkiniai aplink jaunas masyvias žvaigždes. Susidaro molekuliniuose debesyse aplink vieną arba grupę masyvių (masė didesnė kaip apie 20 M; čia M – Saulės masė) didelio šviesio (daugiau kaip 10 000 L; čia L – Saulės šviesis) karštų (paviršiaus temperatūra aukštesnė kaip apie 30 000 K) žvaigždžių. Intensyvi ultravioletinė šių žvaigždžių spinduliuotė jonizuoja ir įkaitina jas supantį dujų ir dulkių debesį. Kuo intensyvesnė žvaigždės (ar jų grupės) skleidžiama spinduliuotė, tuo didesniu spinduliu jonizuojamas vandenilis, ir kuo didesnis dujų tankis žvaigždę supančiame debesyje, tuo jonizuotos srities spindulys mažesnis. Jonizuotojo vandenilio sričių dydis nuo apie 0,01 l.y. iki apie 300 l.y., vidutinis tankis 102–104 cm–3, dujų temperatūra 8000–10 000 K. Jonizuotojo vandenilio srities cheminių elementų įvairovė ir santykinis jų kiekis maždaug atitinka Saulės cheminę sudėtį. Jei jonizuotojo vandenilio srities dujų tankis gana didelis, ji matoma kaip difuzinis emisinis ūkas. Jonizuotojo vandenilio sričių spektruose intensyviausios yra vandenilio, anglies, azoto, deguonies ir sieros emisijos linijos, dalis jų draustinės. Optinėje spektro srityje intensyviausia yra vandenilio emisijos linija ties 656,3 nm bangos ilgiu, todėl, pvz., jonizuotojo vandenilio srities vaizdui spalvotose nuotraukose būdinga raudona spalva. Jauniausios jonizuotojo vandenilio sritis dėl didelio tarpžvaigždinių dulkių kiekio jas supančiame ir dar neišsisklaidžiusiame molekuliniame debesyje nematomos optiniais teleskopais, bet aptinkamos stebint radijo ir infraraudonųjų bangų spektro srityse. Jonizuotojo vandenilio sritys rodo šiuo metu vykstančios žvaigždėdaros sritis, todėl jų erdvinis pasiskirstymas sutampa su jaunų objektų pasiskirstymu galaktikose. Daugiausia jonizuotojo vandenilio sričių aptinkama spiralinėse ir netaisyklingosiose galaktikose. Žinomiausia Galaktikos jonizuotojo vandenilio sritys yra Didysis Oriono ūkas, t. p. Didžiojo Magelano Debesies Tarantulo ūkas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką