Nye Joseph Samuel (Džozefas Samuelis Nãjus) 1937 01 19South Orange (Naujojo Džersio valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų politikos mokslininkas, valstybės veikėjas. Vienas žymiausių 20 a. pabaigos–21 a. pradžios tarptautinių santykių teoretikų. Dr. (polit. m., 1964). Amerikos menų ir mokslų akademijos narys (1984). Britų akademijos narys korespondentas (2007).

Išsilavinimas ir veikla

1958 baigė Princetono, 1960 – Oksfordo universitetą. 1964 Harvardo universitete apgynė politikos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1964 dėsto Harvardo universitete, 1985–93 jo Tarptautinių reikalų centro direktorius, 1995–2004 Harvardo universiteto J. F. Kennedy valstybės valdymo mokyklos dekanas ir profesorius. 1977–79 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretoriaus pavaduotojas ir Nacionalinio saugumo tarybos Atominio ginklo neplatinimo grupės vadovas, 1993–94 Nacionalinės žvalgybos tarybos pirmininkas, 1994–95 Gynybos sekretoriaus padėjėjas tarptautinio saugumo reikalams.

Joseph Samuel Nye

Tarptautinių santykių teorija

Teigė, kad tarptautinių santykių teorijoje per daug dėmesio skiriama valstybių santykių, gynybos politikos, tarptautinės tvarkos ir saugumo problemoms ir per mažai tarptautinės ekonomikos klausimams. Su Robertu O. Keohaneʼu sukūrė neoliberalią tarptautinių santykių teoriją (kompleksinės tarpusavio priklausomybės koncepciją; neoliberalizmas), kuri remiasi prielaida, kad šiuolaikiniame pasaulyje karinės galios reikšmė mažėja, valstybė nėra toks vienalytis ir hierarchizuotas darinys kaip anksčiau, tad tarptautinių santykių subjektais reikia laikyti ne tik valstybes, bet ir įmones bei institucijas. Anot J. S. Nye, tarp atskirų šalių visuomenių susidaro įvairūs nevalstybiniai ryšiai (neoficialūs kontaktai tarp politinių elitų; neformalūs ryšiai tarp nepolitinių elitų; tarptautinių organizacijų, tarptautinių bankų ir korporacijų veikla) ir atsiranda tarpusavio priklausomybė, susiklosto sudėtingi tarpusavio santykiai. Valstybėje užsienio reikalų klausimai tampa vis svarbesni. Spręsdami vidines savo šalies problemas politikai dažnai daro įtaką platesniam regionui ar net pasauliui.

Minkštosios ir protingosios galių samprata

20 a. 9 dešimtmetyje sukūrė ir išplėtojo minkštosios (angl. soft power) ir protingosios (smart power) galios sampratas. Minkštoji galia esą yra gebėjimas nenaudojant prievartos ar materialiai neremiant galimų sąjungininkų pasiekti, kad jie norėtų to paties, ko norime mes. Minkštoji galia gali būti įvairių formų. Kietoji galia remiasi kariniais ir ekonominiais svertais, minkštoji – diplomatija, kultūra, politiniais idealais ir programomis. Minkštąją galią gali naudoti ne tik valstybės, bet ir institucijos, organizacijos, pvz., Bažnyčia. Protingoji galia reiškia protingą minkštosios ir kietosios galių derinimą. Kietoji galia dabartiniame pasaulyje savo reikšmės visai nepraranda, o minkštoji padeda sumažinti priešų ir jų sąjungininkų skaičių. Pasak J. S. Nye, kultūrinis ir idėjinis patrauklumas yra efektyvesnė priemonė negu prievarta. Kita vertus, nors Vakarų demokratijos, žmogaus teisių vertybės ir plačios individų galimybės yra labai patrauklios, bet šis patrauklumas mažės, jei politikoje įsivyraus arogancija ar veidmainystė. Svarbu žinoti, kad kartą praradus atgauti minkštąją galią yra sudėtinga ir brangu.

J. S. Nye nuomone, JAV minkštoji galia susilpnėjo dėl prezidento G. W. Busho administracijos veiksmų 2003–08 Irako karo metu, kai per daug buvo naudojama karinė galia. Anot J. S. Nye, tam, kad užtikrintų tolesnį savo galios egzistavimą, JAV vadovybė turi išmokti bendradarbiauti su kitomis šalimis bei derinti nacionalinius ir tarptautinius interesus. Pagrindiniais JAV tikslais tarptautinėje srityje laikė: bendros jėgų pusiausvyros išlaikymą pasaulyje; atviros tarptautinės ekonomikos išsaugojimą; šalių, galinčių spręsti rimtas problemas, koalicijų kūrimą; taikos misijas ir tarpininkavimą konfliktuose.

Veikalai

Parašė veikalus: Taika dalimis: Integracija ir konfliktas pasaulio regionų struktūroje (Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organization 1971), Santykiai tarp šalių ir pasaulio politika (Transnational Relations and World Politics, su Robertu O. Keohaneʼu, 1972), Galia ir tarpusavio priklausomybė (Power and Interdependence, su R. O. Keohaneʼu, 1977), Vanagai, balandžiai ir pelėdos: Dienotvarkė, skirta atominiam karui išvengti (Hawks, Doves and Owls: An Agenda for Avoiding Nuclear War, su kitais, 1985), Atominė etika (Nuclear Ethics 1986), Turintys lyderiauti (Bound to Lead 1990), Amerikos galios paradoksas: Kodėl vienintelei pasaulio supergaliai reikia sąjungininkų (The Paradox of American Power: Why the Worldʼs Only Superpower Canʼt Go it Alone 2002), Galia globaliame informacijos amžiuje (Power in the Global Information Age 2004), Minkštoji galia (Soft Power 2004), Suprasti tarptautinius konfliktus (Understanding International Conflicts 2008), Galios ateitis (The Future of Power 2011), Prezidentinė lyderystė ir Amerikos eros sukūrimas (Presidential Leadership and the Creation of the American Era 2013), Ar baigiasi Amerikos amžius? (Is the American Century Over? 2015), Suprasti pasaulinį konfliktą ir bendradarbiavimą (Understanding Global Conflict and Cooperation, su Davidu A. Welchu, 2015), Ar moralė svarbi? (Do Morals Matter? 2020), Gyvenimas Amerikos šimtmetyje (A Life in The American Century 2024).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką