Gołuchowski Józef (Juzefas Goluchòvskis) 1797 04 11 ar 14Łączki Kucharskie (Mažosios Lenkijos vaivadija) 1858 11 22Garbacz (Šv. Kryžiaus vaivadija, Lenkija), lenkų filosofas. F. W. J. Schellingo sekėjas.

Gyvenimo faktai

1817–20 studijavo teisę Varšuvos, 1821–22 filosofiją Erlangeno ir Heidelbergo universitetuose. 1823–24 dėstė Vilniaus universitete. Pašalintas iš universiteto grįžo į Lenkiją; nuo 1826 aktyvioje mokslinėje veikloje nedalyvavo.

Filosofijos bruožai

Pirmasis romantinės filosofijos atstovas Lietuvoje. Filosofinės koncepcijos, skelbiančios, kad filosofija esanti tautos dvasios išraiška, vienas kūrėjų. Įrodinėjo būtiną ir visuotinę filosofijos vertę gyvenimui. Visuomenėje filosofija turinti atlikti pagrindinį vaidmenį, būti moralinio atgimimo ir žmonių susitelkimo apie didžiąsias idėjas priemonė. Filosofijos paskirtis, anot jo, – reiškinių įvairovėje atrasti vienybę, padėti suvokti pasaulį kaip idealaus prado persmelktą visumą. Plėtojo valstybės, kaip visas gyvenimo funkcijas jungiančio reiškinio, idėją. Kritikuodamas refleksyvųjį pažinimą ir Šviečiamojo amžiaus proto idealą pritarė intuicionistiniam metodui – betarpiška žiūra (kurioje susilieja protas, jausmai ir valia) leidžia pažinti ir išgyventi besąlygišką vertybę – absoliutą.

Józef Gołuchowski

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Filosofijos reikšmė tautų ir individų gyvenimui (Die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum Leben ganzer Völker und einzelner Menschen 1822, fragmentas lietuvių kalba 1979), Svarbiausiųjų žmogaus gyvenimo problemų apmąstymai… (Dumania nad najwyższemi zagadnieniami człowieka…, išleista 2 t. 1861).

L: S. Harassek Józef Gołuchowski Kraków 1924.

504

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką