Tuwim Julian (Julianas Tùvimas) 1894 09 13Lodzė 1953 12 27Zakopanė, lenkų poetas. 1916–18 Varšuvos universitete studijavo teisę, vėliau – polonistiką. 1918 su kitais įsteigė literatūrinį kabaretą Pod Picadorem, kuris prisidėjo prie poetinės grupės ir žurnalo Skamander įkūrimo. Vadovavo Varšuvos literatūriniams kabaretams: 1919–32 Qui pro Qui, 1932–34 Banda, 1935–39 Cyrulik Warszawski. Nuo 1924 bendradarbiavo savaitraštyje Wiadomości Literackie, 1926–33 – satyriniuose leidiniuose Cyrulik Warszawski, 1936–39 – Szpilki. 1939 išvažiavo į Paryžių, nuo 1942 gyveno Niujorke, nuo 1946 – Varšuvoje. 1939–41, 1942–46 bendradarbiavo lenkų emigracinėje spaudoje. 1947–50 Teatr Nowy literatūros vadovas. Sukūrė poezijos (rinkiniai Šokantis Sokratas / Sokrates tańczący 1920, Septintas ruduo / Siódma jesień 1922, Ketvirtas eilėraščių tomas / Wierszy tom czwarty 1923, Kraujuoti žodžiai / Słowa we krwi 1926, Čigoniškoji Biblija / Biblia cygańska 1933, Balius operoje / Bal w Operze 1936, Plevėsuojantis turinys / Treść gorejąca 1936). Ankstyvojoje kūryboje vyrauja pakili nuotaika, ryšku pavasario, džiaugsmo, meilės motyvai, vartojama paprasta, kasdienė kalba, vėlesnėje – aprašoma paprasto žmogaus likimas, kasdienybės realijos. Išleido lyrinę epinę poemą Lenkų žiedai (Kwiaty polskie 1949). Kūrybos išversta į lietuvių kalbą.

760

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką